👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text - En tidningsartikel

Skapad 2017-08-20 18:00 i Nolbyskolan Alingsås
Vi arbetar med återberättande texter bland annat med hjälp av läromedlet Zickzack och du kommer att få lära dig hur man skriver en tidningsartikel.
Grundskola 5 Svenska
Hur gör man en intressant tidningsartikel?

Innehåll

Återberättande texter

Tidsplanering: Vi kommer att jobba med återberättande texter under några veckor under HT 2017 med start v.35


Mål: Du kommer att få lära dig hur en tidningsartikel är uppbyggd.

Du kommer att få lära dig ämnesspecifika ord som t.ex. rubrik, ingress och brödtext samt olika språkliga drag som kan användas för att väcka en läsares intresse.


Du ska känna till att i återberättande texter skrivs verben ( sådant man gör) i preteritum (dåtid) samt att man återger vad någon sagt genom direkt eller indirekt tal.

Du ska också kunna skilja på fakta och åsikt.

Vi kommer mest att arbeta med tidningsartiklar men också att prata om vilka andra sorts återberättande texter som kan finnas.

Du ska visa din kunskap under de olika delmomenten i ditt arbete med återberättande texter och som avslutningsuppgift ska du planera och skriva en tidningsartikel samt träna på kamratbedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska Återberättande texter - en tidningsartikel

Layout:

 • Sv  E 6   Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  C 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
 • Sv  A 6   Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv  A 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Nivå 1
Du har otillräckliga kunskaper
Nivå 2
Du har godtagbara kunskaper
Nivå 3
Du har mer än godtagbara kunskaper
Rubriken
Rubriken bör locka till läsning och ge en aning om vad artikeln ska handla om. Att använda sig av fyndiga ordlekar som allitteration, rim, ordspråk eller ord som stavas lika men har olika betydelse är tips för att skapa en lockande rubrik.
Rubriken behöver förbättras.
Rubriken är bra och säger något om innehållet i artikeln.
Rubriken är mycket bra och du har använt något av de tips vi lärt oss om för att göra rubriken mer lockande.
Ingressen
Ingressen ska ge kortfattat svar på frågorna: VEM? VAR? VAD? och NÄR? Det är en sammanfattning som ska locka till vidare läsning av artikeln.
Ingressen behöver förbättras då den inte besvarar alla 4 frågorna.
Ingressen är bra då de besvarar de 4 frågorna.
Ingressen är mycket bra då den besvarar de 4 frågorna och är skriven på ett sådant sätt att den lockar till att läsa artikeln.
Brödtexten
Brödtexten ska fördjupa och fylla på med detaljer.
Brödtexten behöver förbättras då det helt eller delvis saknas en röd tråd som förklarar vad som hänt.
Brödtexten är bra då den har en röd tråd som gör händelseförloppet begripligt och fördjupar och fyller på med detaljer.
Brödtexten är mycket bra med tydligt händelseförlopp samt att den fördjupar och fyller på med detaljer. Den har med kommentarer från inblandade personer och/eller redovisar både fakta och åsikter.
Bild, bildtext
Det sägs att en intressant bild kan säga mer än tusen ord. Det bör också finnas en bildtext och namn på fotografen.
 • Sv  E 6
Bild saknas eller verkar inte höra ihop med artikeln. Bildtext och/ eller fotografens namn saknas.
Bra bild som passar till texten, med beskrivande bildtext och/ eller fotografens namn.
Mycket bra bild som skapar nyfikenhet , med tydlig bildtext och fotografens namn.
Signatur
Det ska framgå vem som skrivit artikeln, vem journalisten är.
Signatur med journalistens namn saknas eller är ofullständigt.
Signatur med journalistens namn finns med.

Språkliga drag

Nivå 1
Du har otillräckliga kunskaper
Nivå 2
Du har godtagbara kunskaper
Nivå 3
Du har mer än godtagbara kunskaper
Verb i preteritum
i en artikel skrivs verben (sådant man gör) i preteritum (då-tid).
Du har inte skrivit artikeln helt i preteritum.
Du har skrivit artikeln i preteritum och visar därmed att du förstår begreppet.
Direkt & Indirekt tal
Direkt tal anges med talstreck och citerar vad någon säger. Indirekt tal berättar vad någon sagt.
Du har varken med direkt eller indirekt tal.
Du har med direkt tal och/eller indirekt tal.
Du har både med direkt tal där du citerar vad någon sagt, korrekt skrivet med ett talstreck eller citattecken och indirekt tal där du återger vad någon sagt.
Pronomen
Skriv gärna hela namnet, för - och efternamn i början av artikeln, sedan kan du använda pronomen som han, honom, de, hon, henne osv.
Du upprepar namn istället för att använda pronomen. Eller bara pronomen istället för namn och /eller du är osäker på pronomen och skriver t.ex. han där det ska vara honom.
Du använder namn och pronomen på ett för läsaren tydligt och lätttolkat sätt.
Du använder namn och pronomen korrekt och på ett medvetet sätt, för att underlätta för läsaren.
Sambandsord för tid
t.ex. efter ett tag, lite senare, efter en timme, nästa dag, på kvällen osv.
Du upprepar ett begränsat urval av sambandsord för tid, t.ex "sen", "och sen".
Har en viss variation av sambandsord för tid.
Skriver sammanhängande och varierat med hjälp av olika sambandsord för tid.

Övrigt

Nivå 1
Du har otillräckliga kunskaper
Nivå 2
Du har godtagbara kunskaper
Nivå 3
Du har mer än godtagbara kunskaper
 • Sv  E 6