👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Bye bye bag" åk6 ht-17

Skapad 2017-08-20 18:09 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Plastpåsen-för bra för vårt eget bästa? Vad måste vi göra ? Vad kan DU göra?
Grundskola 6 Slöjd
Plastpåsen- för bra för vårt eget bästa? Den svenska förbannelsen. Plastpåsen vad ska vi använda i stället?

Innehåll

Syfte

*Medvetandegöra dig som elev om hur enkla plastpåser förstör vår miljö.

*Få dig att öka kunskapen om miljöproblemet och ta ställning.

 

 

Centralt innehåll

 

 

Genomförande

1.Öka kunskapen om plastens påverkan på vår miljö genom att se tex

Strömmar av plast (16:32) Havsmiljöinstitutet

 

SVT nyheter/Friktion

Plastpåsen-för bra för vårt eget bästa (2min)

Så sätter Frankrike P för plasten (3min) 

Plastpåsen vad ska vi använda i stället?

Tvättar du med rent samvete? (3min)

Så svarar Lövin om plastförbud och mikroplaster (4min)

 Mikroplaster du gnuggar dig med.(3min)

Se hur plaster sveper över vår planet (4min)

 

 

2.Nu är det dags för dig att ta ställning!

På vilket sätt vill/kan du bidra till en bättre värld för djuren, naturen och oss människor.

På textilslöjden kan du konkret bidra genom att sy en kasse. Det kan vara vilken modell som helst men inte vilket tyg som helst, ta ställning, gör ditt val och motivera varför du gör som du gör. 

Planera i slöjd-lärloggen i Unikum

 

3.Redovisa dina kunskaper för slöjdgruppen.

Utvärdera ditt projekt i slöjd-lärloggen i Unikum och dokumentera med bilder.

Bedömning

Jag som lärare kommer under arbetsprocessen att lyssna på dig, följa ditt arbete och höra dina överväganden. Vi kommer att resonera kring det du har utvecklat och det du kan förbättra vidare.

Jag kommer att ta del av din dokumentation och redovisning.

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6