👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

General Test 1 (Magic5 Chapter 1-8)

Skapad 2017-08-20 18:13 i Nolbyskolan Alingsås
General Test 1 A Reading comprehension "An e-mail from an American girl" B Listening comprehension " Nelson´s South Africa" C Wordknowledge: words and phrases from ch. 1-8 Grammar: have/has, am/is/are, pronomen his och her, frågeord som who och plural -s. D Grammar: framtid med be going to ..., oregelbundna substantiv i plural, -s i presens vid he, she och it, have/has och genitiv apostrof -s vid ägande. E Wordknowledge: The weather. F Wordknowledge: School words. G Wordknowledge: Clothes H Wordknowledge/grammar: The body, substantiv i plural. I Writing: "Write an email to Kate or Harry and tell him/her about your school holiday. Start and end the letter by saying hello and good bye in some way. Write about an holiday you have had.
Grundskola 4 – 6 Engelska
You are going to work with Magic5 chapter 1-8 using Classbook, Word Trainer, Workbook and the Web www.studentlittertur.se.

Each chapter has a planning that you are suppoed to follow. By doing the various exercises you will improve your reading, listening, talking and writing of English. There will be some short briefings of grammar and new words/phrases in class, and we are also going to discuss the texts and the contexts of them.Your own thoughts, feelings and knowledge of the English speaking world are an important part of the discussions.

Innehåll

Syfte

Syftet är att du skall känna dig säkrare på ord/uttryck och grammatik som berörs i kapitel 1-8, och att du förbättrar din läsförståelse, hörförståelse, muntliga och skriftliga förmåga.

Centralt innehåll år 4-6

 

Arbetssätt - Study Plan

You are going to work with Magic5 chapter 1-8 using Classbook, Word Trainer, Workbook and the Web www.studentlittertur.se.

Each chapter has a planning that you are suppoed to follow. By doing the various exercises you will improve your reading, listening, talking and writing of English.

There will be some short briefings of grammar and new words/phrases in class, and we are also going to discuss the texts and the contexts of them.Your own thoughts, feelings and knowledge of the English speaking world are an important part of the discussions.

Finally you are going to do a General Test.

Bedömning mot kunskapskrav för betyg E år 6

Viktiga aspekter i bedömningen är engagemang, läxläsning, deltagande i kursen och resultatet av de olika delmomenten i General Test chapter 1-8. dessa är:

A Reading comprehension: An e-mail from an American girl Nora where she writes about her school, subjects and friends, her spare time as well as her birthday, her hometown and the climate.

B Listening comprehension: Nelson tells us about south Africa,  "Nelson´s South    Africa".

C Wordknowledge: words and phrases from ch. 1-8
Grammar: have/has, am/is/are, pronomen his och her,
frågeord som who och plural -s.

D Grammar: framtid med be going to ..., oregelbundna substantiv i plural, -s i presens vid he, she och it, have/has och genitiv apostrof -s vid ägande.

E Wordknowledge: The weather.

F Wordknowledge: School words.

G Wordknowledge: Clothes.

H Wordknowledge/grammar: The body, substantiv i plural.

I Writing: "Write an email to Kate or Harry and tell him/her
about your school holiday. Start and end the letter by saying hello and good bye in some way. Write about an holiday you have had.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
General Test 1 Magic5 chapter 1-8

Practise more! Du behöver repetera.
Good! Du visar grundläggande förståelse i det engelska språket.
VeryGood! Du visar en djupare förståelse i det engelska språket.
Excellent! Du visar god förståelse i det engelska språket.
A Reading comprehension: An e-mail from an American girl Nora where she writes about her school, subjects and friends, her spare time as well as her birthday, her hometown and the climate.
B Listening comprehension: Nelson tells us about south Africa, "Nelson´s South Africa".
C Wordknowledge: words and phrases from ch. 1-8 Grammar: have/has, am/is/are, pronomen his och her, frågeord som who och plural -s.
D Grammar: framtid med be going to ..., oregelbundna substantiv i plural, -s i presens vid he, she och it, have/has och genitiv apostrof -s vid ägande.
E Wordknowledge: The weather.
F Wordknowledge: School words.
G Wordknowledge: Clothes.
H Wordknowledge/grammar: The body, substantiv i plural.
I Writing: "Write an email to Kate or Harry and tell him/her about your school holiday. Start and end the letter by saying hello and good bye in some way. Write about an holiday you have had.