👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texttyper/tidningar

Skapad 2017-08-20 18:25 i Elinebergsskolan Helsingborg
I detta arbetsområde ska eleverna få öva sig i att skriva vanligt förekommande dagstidningstexter och därmed också utveckla sitt skriftspråk.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Dagens utbud av tidningstext är enormt. Tidningar förmedlar nyheter, tankar och känslor och dagens utbud är enormt. Eleverna ska få möjlighet att öva sig på hur man kan påverka med text, och även få lära sig hur man skriver vanligt förekommande texttyper och därmed få utveckla sitt skriftspråk. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Genom att skriva olika sorters texter där du hämtat inspiration från din vardag eller från det som är angeläget för dig får du möjlighet att utveckla språket men också din identitet.

Innehåll

Vad ska vi lära oss och varför?

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att lära sig att skriva olika sorters vanligt förekommande texttyper. Eleverna kommer att få lära sig texttyperna notis, artikel, insändare. Eleverna kommer att tränas i att formulera sig och kommunicera i skrift samt att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.  

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att läsa tidningar för att få kunskap och inspiration för skrivande. Vi jobbar med kortare och längre skrivuppgifter för att träna skrivande. Vi går igenom hur olika tidningstexter är uppbyggda. Du kommer att få modeller för hur de olika texterna skrivs. Som avslutning får du skriva en egen insändare eller nyhetsartikel. Slutprodukten ska mynna ut i en klasstidning med innehåll av insändare och artiklar.

 

Hur får du visa vad du lärt dig?

Genom att delta aktivt på lektionerna och ge respons till dina klasskompisar. Lämna in en insändare eller artikel för bedömning.

Vad bedöms?

Främst är det den skriftliga förmågan som kommer att bedömas i och med de texter som eleven kommer att skapa och lämna in. Din förmåga att ge omdömen och bearbeta texter utifrån respons kommer även att bedömas. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv

E
C
A
Kan skriva enkla texter. Följer i huvudsak genren och de språkliga normerna. .
Kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation. Följer genren och de språkliga normerna relativt väl.
Kan skriva väl fungerande och välutvecklade texter. Utnyttjar genrens möjligheter väl.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett varierat urval av källor.
Kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.