Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6- numeriska och algebraaska uttryck, ekvationer, mönster

Skapad 2017-08-20 19:03 i Almtunaskolan Uppsala
Vi kommer (under v. 49 2014 - v. 4 2015) att arbeta med kapitel 1 i Eldorado 6A. Genom att arbeta enskilt, i grupp eller alla gemensamt kommer vi att lära oss mer om hur man använder numeriska och algebraiska uttryck, lära oss att formulera och lösa enkla ekvationer och jobba med talföljder och mönster.
Grundskola 6 Matematik
Arbete om numeriska och algebraaska uttryck, ekvationer och mönster med utgångspunkt från kap 1 i Eldorado 6A.

Innehåll

Efter det här arbetsområdet ska du kunna...

Numeriska och algebraiska uttryck

 • Skriva, tolka  och förenkla numeriska och algebraiska uttryck
 • Prioriteringsordning för uttryck med parenteser och olika räknesätt

 

Ekvationer

 • Likhetstecknets betydelse
 • Skriva ekvationer utifrån likheter
 • Lösa ekvationer med enkla metoder
 • Problemlösning med hjälp av att formulera och lösa ekvationer

 

Mönster och formler

 • Bestämma regler och fortsätta talföljder
 • Konstruera egna talföljder
 • Rita fortsättning på växande mönster
 • Bestämma antalet delar i mönster
 • Algebraiskt bestämma storleken på ett oändligt växande mönster av tändstickor

Undervisningens innehåll

Undervisningen kommer att läggas upp på följande sätt

Vi kommer att arbeta med boken Eldorado 6A kap.1 samt diskussioner i mindre grupper samt helklass om motsvarande innehåll

Vi kommer att behandla innehållet på följande sidor i Eldorado under 4-5 veckor och avslutar med repetition och prov:

Hur?

Vi kommer att ha genomgång till varje nytt avsnitt, där vi tillsammans utforskar vad vi redan vet om området och vad det handlar om, samt vad vi ska kunna efter vi avsluatat området. Arbetet  kommer att variera mellan enskilt och parvis/grupp. Det blir en hel del muntliga övningar för att utveckla förmågorna att samtala och föra resonemang.

Detta kommer bedömas

Förmågorna utifrån läroplanen kommer att bedömas i parsamtal, diskussioner i helklass samt i skriftlig diagnos.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: