👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1

Skapad 2017-08-20 19:30 i Linghedsskolan Falun
Övergripande pedagogisk planering för årskurs 1 för hela läsåret.
Grundskola 1 – 2 Musik
Musik ska byggas utav glädje!

Innehåll

Syfte

Vad ska jag arbeta med?

Du ska få lära dig att:

 • sjunga och använda din röst.
 • spela instrument tillsammans med andra.
 • hitta på och härma rörelser och rytmer.
 • lyssna på och prata om musik.

Hur ska jag arbeta?

Du ska få lära dig genom att:

 • sjunga många olika sånger som handlar om vänskap, djur, sagor, årstider m m samt sånger som hör till traditioner på skolan, t ex adventssamling och skolavslutning.
 • sjunga på olika sätt - unisont, kanon och växelsång samt att använda rösten för att sjunga t ex svagt, starkt, ljust och mörkt.
 • härma och hitta på toner, rytmer och rörelser med hjälp av rösten, rytmintstrument och kroppen.
 • tillsammans hitta på ljud, rytmer och rörelser för att illustrera sånger, sagor, bilder och dikter.
 • spela rytminstrument i ensemble.
 • lyssna på olika sorters musik och prata om den.
 • titta och lyssna på olika sorters instrument och lära oss vad de heter.
 • förbereda och träna oss på att sjunga sånger för publik, t ex vid skolavslutningar.

Vad ska jag kunna?

Du ska kunna:

 •  Sjunga och spela i olika former.
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Samtala om musik och känna till namnet på några vanliga instrument.  

 

Hur visar jag det? 

Du deltar aktivt under lektionerna och du kommer att bedömas löpande under lektionstid.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3