👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri v.41-43

Skapad 2017-08-20 19:44 i Andersbergsskolan Halmstad
Geometri åk4 ht
Grundskola 4 Matematik
Nu är det dags för geometri! Du lära dig mer om olika längdenheter och hur man växlar från exempelvis meter till decimeter. Du kommer att själv och tillsammans med andra mäta och rita sträckor i olika längdenheter. Vi kommer även arbeta med olika geometriska former så som rektangel, kvadrat, triangel och cirkel. Ser du några cirklar där du befinner dig just nu? Vi kommer även räkna ut figurers omkrets.

Innehåll

Våra mål: Geometri

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

- uppskatta och mäta längd i meter, decimeter, centimeter och millimeter

- växla mellan olika längdenheter

- mäta och rita sträckor

- känna igen och kunna namnet på rektangel, kvadrat, triangel och cirkel

- rita rektanglar och kvadrater med givna mått

- räkna ut figurers omkrets

 

Matteord 

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):

meter

decimeter

centimeter

millimeter

längdenhet

sträcka

rektangel

kvadrat

cirkel

triangel

omkrets

 

Kopplingar till läroplanen 

Så här ska vi arbeta 

Vi kommer arbeta med matteboken som grund. Vi har genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlet innehåller. Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta med samma moment men på olika svårighetsnivåer. 

Vi arbetar även konkret med praktiska övningar och representativt med att rita.

Bedömning 

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Efter första delen av kapitlet finns en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6