👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och divison v.45-47

Skapad 2017-08-20 19:59 i Andersbergsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 4 Matematik
På vilket sätt hör 5x5 ihop med 25/5? Hur kan man använda sina kunskaper i multiplikation när man räknar division? Detta är sådant du kommer få lära dig i kapitlet om multiplikation och division.

Innehåll

Våra mål

När vi arbetat med detta kapitel ska du

-förstå hur addition och multiplikation hör ihop

-kunna multiplicera med hela 10-tal och hundratal, tex: 5x60, 5x600

-kunna multiplicera tal som 4x27 och 3x136

-förstå hur multiplikation och division hör ihop

-kunna använda kort division tex. 84/4, 396/3

Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • spela spel
 • ha genomgångar och diskussioner
 • träna på multiplikationstabellerna på olika sätt
 • träna multiplikation och division på olika sätt, både i boken och med annat material

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 

Nivå 1

-förstår hur addition och multiplikation hör ihop

-kan multiplicera med hela 10-tal och hundratal, tex: 5x60, 5x600

-kan multiplicera tal som 5x47 och 3x 236

-förstår hur multiplikation och division hör ihop

-kan använda kort division tex. 84/4, 396/3

-kan välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

 

Nivå 2

- kunna använda multiplikation och division i praktiken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6