Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 1

Skapad 2017-08-20 20:09 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
En planering som täcker in det grundläggande under den första perioden i teknik på högstadiet
Grundskola 7 – 9 Teknik
Nu är det dax att dyka ned i teknikämnet - och precis som i allt annat måste man ha en stabil grund att stå på för att kunna utvecklas så i denna planering tar vi in det grundläggande kunskaperna i teknik som behövs för att resten ska gå som en dans :)

Innehåll

 

Litteratur

Gleerups interaktiva bok  "Teknik 7-9" - Kapitel 1 "Från idé till produkt"

Kopierat material

Alla uppgifter och läxor läggs upp på deras Classroom på datorn.

 

Tid

Vecka 34-39

 

Bedömning

Läxa varje vecka

Muntliga övningar

En enskild inlämningsuppgift

 

 

Grundläggande mål

 • Känna till hur nya eller förbättrade produkter uppkommer genom ett behov.
 • Ge exempel på produkt som utformats efter att man iakttagit aktivt.
 • Beskriva minst två metoder som kan användas för att få nya idéer.
 • Känna till begreppet lateralt tänkande och beskriva vad uttrycket ”tänka utanför boxen” innebär.
 • Ge exempel på produkter som tillhör området industridesign respektive interaktionsdesign.
 • Kunna skissa grundformerna pyramid, kon, cylinder, klot och rätblock.
 • Beskriva begreppen sprängskiss och snittbild.
 • Ange skillnaden mellan idéskiss och presentationsskiss.
 • Kunna tillverka någon fysisk modell.
 • Ange principerna för de två sätt som 3D-skrivare skapar fysiska modeller.
 • Beskriva hur man kan testa fysiska modeller.
 • Känna till de viktigaste reglerna för hur en ritning utformas.
 • Beskriva de tre sätt som material kan formas om på.
 • Känna till kraven för att söka patent och designskydd.
 • Skapa en förenklad teknisk rapport.
 • Känna till begreppen format, spalt, teckensnitt, teckengrad och teckensort.
 • Med hjälp av datorprogram skapa en enkel grafisk produkt.
 • Känna till hur utformningen av förpackningar berör miljön.

 

Uppgifter

 • Läxa till vecka 35

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik 1

Förmåga

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
På väg
E
C
A
Aspekt 1
Eleven gör nästan en enkel beskrivning av behovet av produkten, dess funktion och design samt hur den tillverkas
Eleven gör en enkel beskrivning av behovet av produkten, dess funktion och design samt hur den tillverkas
Eleven gör en utvecklad beskrivning av behovet av produkten, dess funktion och design samt hur den tillverkas.
Eleven gör en välutvecklad beskrivning av behovet av produkten, dess funktion och design samt hur den tillverkas.

Förmåga

Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
På väg
E
C
A
Ny aspekt
Eleven är på god väg att göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl är synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl är synliggjord.

Förmåga

Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
På väg
E
C
A
Ny aspekt
Eleven är på god väg att göra en enkel ritning och prototyp av förpackningen samt reklamaffisch/reklamfilm där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör en enkel ritning och prototyp av förpackningen samt reklamaffisch/reklamfilm där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör en utvecklad ritning och prototyp av förpackningen samt reklamaffisch/reklamfilm där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör en välutvecklad ritning och prototyp av förpackningen samt reklamaffisch/reklamfilm där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Förmåga

Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
På väg
E
C
A
Ny aspekt
Eleven är på god väg att göra en enkel ritning och prototyp av förpackningen samt reklamaffisch/reklamfilm där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av material till förpackningen kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av material till förpackningen kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av material till förpackningen kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: