Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik i åk 3

Skapad 2017-08-20 20:16 i Garnvindeskolan Ale
Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling.
Grundskola 3 Musik
I musik ska eleverna få möjlighet att utveckla kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Vårt arbete ska ge er möjligheter att tillägna er musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska ni ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge er både möjlighet att utveckla er tro på att ni kan att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla er musikaliska kreativitet.

Innehåll

När du är klar skall du kunna:

 • spela och sjunga i olika musikformer och stilar
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och 
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Undervisning:

I arbetet ska du få kunskaper om och känna till något av det svenska och nordiska kulturarvet inom musiken. Du ska också få använda dig av och ta del av musiken som uttrycksform.

Du kommer att få lära dig ...

 • Sjunga och spela tillsammans med dina skolkamrater, där tyngdpunkten kommer att ligga på kanon och växelsång
 • använda slagverk, stränginstrument och tangentinstrument för att skapa variationer av rytm och takt
 • använda dig av rytm, klang, dynamik och tonhöjd för att komponera och spela musik
 • om musik som finns i din vardag
 • några musikstycken från högtidliga sammanhang, t ex nationalsången och vanliga psalmer
 • du ska känna till traditionen av barnvisor i Sverige och i Norden

Du kommer att få lära dig genom att...

 • sjunga tillsammans med dina skolkamrater
 • spela och musicera med hjälp av olika instrument
 • prova på att komponera egen musik
 • möta olika sorters musikstilar och musik från skilda sammanhang
 • se film om och lyssna till olika sorters instrument och musikgenres 

Det här kommer vi att bedöma om du kan:

 • sjunga gemensamt med skolkompisar och kan delta i och ha förståelse för hur man i kanon och växelsång
 • spela tillsammans med andra i grupp med hjälp av sträng-, slagverks-, eller tangentinstrument
 • några olika instrument från grupperna slagverk, stränginstrument samt tangentinstrument
 • komponera enkla rytmer eller melodier
 • sjunga några vardagliga melodier 
 • sjunga några högtidliga melodier, däribland nationalsången samt
 • känna till lite om barnvisetraditioner i Sverige och Norden 

Löpande redovisning under läsåret.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: