Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller och diagram v.48-51

Skapad 2017-08-20 20:22 i Andersbergsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 4 Matematik
I detta arbetsområdet kommer vi att lära oss om tabeller och diagram. Vi kommer att göra en egen undersökning om något du vill veta för att sedan kunna göra en tabell och ett stapeldiagram. Vad finns det mer för olika slags diagram?

Innehåll

Våra mål: Tabeller och diagram

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

- hämta fakta ur tabeller

- ordna fakta i en tabell

- läsa av och förstå stapeldiagram

- göra en tabell

- rita ett stapeldiagram

- namnen på några olika diagram

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Arbeta i matteboken
 • Genomföra gruppuppgifter
 • Ha genomgångar och diskussioner
 • Göra en egen undersökning och sammanställa i en tabell och stapeldiagram
 • Göra en kamratbedömning av tabeller och diagram

 

Kopplingar till läroplanen 

Så här ska vi arbeta 

Vi kommer arbeta med matteboken som grund. Vi har genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlet innehåller. Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta med samma moment men på olika svårighetsnivåer. 

Bedömning 

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Efter första delen av kapitlet finns en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: