Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

All about me

Skapad 2017-08-20 20:46 i Långåsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 Engelska
Ett arbetsområde i engelska som handlar om just dig!!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att
-förstå talad engelska
-förstå olika sorters texter skrivna på engelska
-formulera dig i tal och skrift

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna berätta om dig själv, din familj, intressen mm muntligt. Du ska kunna använda dig av vanliga fraser och formulera dig på ett enkelt och begripligt sätt. 

Du ska kunna presentera dig själv skriftligt och på ett enkelt sätt beskriva och berätta om intressen, personer i din närhet och var du bor. 

Du ska visa att du förstår när någon annan berättar om sig själv med tydligt talad engelska och i lugnt tempo. Du visar din förståelse genom att återberätta det personen sagt och besvara frågor om innehållet. 

Du kommer att ge och få kamratrespons på texterna och ska visa att du kan bearbeta din text med hjälp av responsen. 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer jobba med att läsa och lyssna olika texter (modellering för att du ska få en modell av hur du kan presentera dig själv). 
Vi kommer göra många olika muntliga övningar ( t ex dialoger, frågekort, spel), för att du ska våga uttrycka dig muntligt på engelska och utveckla din förmåga att kommunicera. 
Du kommer få presentera dig själv skriftligt och ev. muntligt i en bok som vi gör i Book creator. 

 

Så här vill vi arbeta för att träna och visa våra kunskaper och förmågor (elevernas förslag): 
Träna på iPaden

Läsa texter

Skriva egna texter

Spela spel tillsammans där man tränar på att prata engelska. 

Spela upp en teater 

Uppgifter

 • School uniforms

 • Reading texts - Numbers/Home

 • Reading texts - Numbers/home

 • Clothes, 2

 • Clothes, 1

 • "Friends all over the world"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: