Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 ht 2017

Skapad 2017-08-20 20:48 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Vi använder läromedlet Favorit Matematik 2A.
Grundskola 2 Matematik
Vi arbetar med talen 0-100, ental och tiotal, multiplikation, division och delar av en hel.

Innehåll

IMål

Målet med arbetet är att du ska kunna:

- talen mellan 0 och 100

- ental och tiotal

- tiotalsövergång i talområdet 0 till 20 i addition och subtraktion

- addition och subtraktion både med och utan tiotalsövergång i talområdet 0 till 100

-uppställningar med och utan växling

- multiplikation med 2,5 och10

- division med 2,3,4 och 6

- delar av en hel

Bedömning

Vi bedömer dina förmågor inom matematiken när du deltar i samtal, praktiska övningar och i diskussioner. Bedömningar görs också med olika diagnoser. 

Arbetssätt och innehåll.

Vi använder läromedlet Favorit matematik 2A och vi arbetar mycket med praktiskt material för att öka förståelsen. Vi för matematiska samtal och diskussioner. Vi använder hjälpmedel som tex dator, Cleverboard och IPad. 

 

Tid

Vi kommer att arbeta med dessa mål höstterminen 2016 och början av vårterminen 2017.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: