Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg: Revolutionernas tid, åk 8 Lig

Skapad 2017-08-20 20:52 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Område som behandlar amerikanska, franska och industriella revolutionen.
Grundskola 8 – 9 Historia
På 1700-talet skedde några av världshistoriens viktigaste och mest genomgripande förändringar av människans politiska, sociala och ekonomiska förhållanden. Ta reda på vad som hände, varför det hände, hur det gick till och vilka följder det fick.

Innehåll

En revolution innebär en stor och viktig förändring av samhället, en samhällsomvandling kan man säga. Till skillnad mot en reform eller förändring av samhället sker den på ett mer genomgripande sätt så att man tydligt kan tala om ett före och ett efter den genomgripande förändringen. Samhället är förändrat - det är sig inte riktigt likt efter en revolution.

De tre revolutioner vi behandlar i detta arbetsområde är:

Den amerikanska revolutionen som blev betydelsefull eftersom det var första kolonin som bröt sig loss från sitt "moderland" och blev självständigt. Den spelar fortfarande en stor roll i amerikansk politik och är fortfarande betydelsefull för många amerikaner idag. Det amerikanska styrelseskicket har kvar mycket från denna tid.

Den franska revolutionen är för många sinnebilden av en revolution. De stora och viktiga förändringar som den förde med sig har haft betydelse i många länder och på många olika plan, t ex är mycket av vårt nuvarande måttsystem och synen på rättsväsendet tankar från denna tid.

Den industriella revolutionen  som startade i England med att man övergick från jordbrukssamhälle till ett allt mer industraliserat samhälle. Denna revolution beskrivs ibland som den största förändringen i mänsklighetens historia sedan jordbruket uppfanns. En mer genomgripande förändring av människans sätt att försörja sig kan man knappast tänka sig. Vårt moderna samhälle hade varit otänkbart utan denna revolution.

 

Vi kommer att arbeta med detta genom att läsa i läroboken i historia, besvara frågor baserade på det som lästs, se olika filmer om området, lyssna på genomgångar och diskutera. Ni kommer att göra en övergripande skrivuppgift som blir bedömd liksom er förmåga att diskutera kring historiska källor samt dra slutsatser kring dessa. Er muntliga insats i diskussioner bedöms.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: