Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotemat Elsa Beskow

Skapad 2017-08-20 21:43 i Högåsskolan Knivsta
Sagotema "Elsa Beskow"
Grundskola F – 3 Svenska Bild SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med sagotemat "Elsa Beskow".

Innehåll


           Arbetssätt: 
           Vi kommer att:

 • läsa utvalda delar parvis
 • lyssna på innehållet i böcker skrivna av Elsa Beskow
 • se på film om Elsa Beskow och filmatiseringar av vissa av vissa av hennes verk
 • efterarbeta innehållet i filmsekvenser med EPA-metoden (Ensam, Par, Alla) arbeta i coopgrupperna (elevgrupperna 1,2,3,4)
 • samtala om böckernas innehåll
 • skapa egna fantasibilder utifrån filmvisningar, samtal och kortare texter
 • arbeta med förståelsen av de begrepp som hör till arbetet, ord såsom verk, saga, bok, blad, sida, författare, illustratör, titel, sagostruktur, uppläsare, filmatisering, sekvens, boksamtal textutdrag.
 • Göra jämförelser av livet förr och nu

  Bedömning:
  Du ska kunna:
 • känna igen några verk av Elsa Beskow
 • namnge minst en av författarens sagor återberätta valda delar ur sagan
 • samarbeta med din coopgrupp (1, 2, 3, 4) och berätta en kortare sekvens ur en gemensamt vald saga
 • skapa en egen bild till ett kortare textutdrag
 • känna igen sagostrukturen och öva dig på att använda dig av den i en egen saga
 • aktivt delta i ett bok- och filmsamtal
 • förstå ett antal av begreppen
 • intervjua en person från förr och muntligt återberätta vad personen svarade

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: