Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2017-08-20 21:58 i Årstaskolan Uppsala
I det här området ska du få lära dig lösa, använda olika strategier och tillvägagångssätt att lösa problemlösningsuppgifter.
Grundskola 4 – 5 Matematik
I det här området ska du få lära dig lösa, använda olika strategier och tillvägagångssätt att lösa problemlösningsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Problemlösning

Eleven kan lösa och formulera problem

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Strategier och tillvägagångssätt
Eleven använder strategier i problemlösning, beskriver sitt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Eleven löser enkla problem där beräkningen sker i ett steg och kan till viss del bedöma rimligheten.
Eleven löser problem som kräver beräkningar i flera steg. Eleven kan variera lösningsstrategi och kan bedöma rimligheten i lösningen.
Eleven löser uppgiften, värderar olika lösningsstrategier och kan motivera rimligheten i lösningen.
Uppskattningar och rimlighet
Eleven gör uppskattningar och avrundningar
Eleven avrundar, väljer räknesätt och bedömer sedan rimligheten med två tal.
Eleven gör överslag, väljer räknesätt och bedömer rimligheten med flera tal inblandade i uppgiften.
Eleven gör överslag, väljer räknesätt där flera räknesätt är inblandade i samma uppgift samt bedömer rimligheten.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och val av metoder samt följa och föra logiska resonemang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redogöra för tillvägagångssätt
Eleven motiverar och förklarar sina lösningar
Eleven gör enkla motiveringar och förklaringar till hur eleven har löst uppgiften och följer ett resonemang runt andra elevers lösningar.
Eleven förklarar och motiverar hur eleven har löst uppgiften, och för resonemanget delvis vidare.
Eleven förklarar och motiverar hur eleven har löst uppgiften, värderar andra elevers lösningar och för resonemanget vidare med följdfrågor.
Beskriva på olika sätt
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer, växla mellan dessa samt resonera kring hur begreppen relaterar till varandra
Eleven använder en tanketavla och gör en uppgift som uttrycks som mattespråk, en bild och i en textuppgift.
Eleven gör jämförelser och parar ihop olika bilder med algebraiska uttryck. Eleven kan även resonera kring varför de hör ihop.
Eleven skriver generella uttryck för något okänt som eleven även kan visa i bild eller med någon annan uttrycksform.
Föra och följa resonemang
Eleven för och kan följa resonemang kring tillvägagångssätt, val av metoder genom att ställa och besvara frågor
Eleven försöker beskriva en egen lösning, se likheter och skillnader.
Eleven resonerar kring olika lösningar.
Eleven jämför olika lösningar och drar egna slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: