👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Delfinen vecka 34

Skapad 2017-08-20 22:56 i Värby förskola Svedala
Förskola
Planering av undervisnings lektioner

Innehåll

 

PLANERING FÖR VECKA…34 . GRUPP: ………Delfinen……….

 

MÅNDAG:

MÅL/ INNEHÅLL:

METOD: Namnsång, samarbetslek i rockringar, vi erbjuder olika lekstationer för att kunna filma och observera barnens intresse, vi intervjuar barnen och tar porträttbilder

SYFTE: Lära känna varandra, gruppstärkande, fånga barnens intresse

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

ONSDAG:

MÅL/ INNEHÅLL:

METOD:

SYFTE:

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

TORSDAG:

MÅL/ INNEHÅLL:

METOD:

SYFTE:

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016