Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, djur, växter & årstider för år 1 - Vattholma skola

Skapad 2017-08-20 23:57 i Vattholmaskolan Uppsala
En PP för år 1 gällande arbetsområdet djur, växter och årstider.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Naturen ändras ständigt när årstiderna skiftar, färgerna växlar. När är det röd/gula löv och när är det gröna löv? Vilka djur och växter finns i vår närhet?

Under den här perioden kommer vi att arbeta med årstidsväxlingar, olika djur, träd och växter i närmiljön. Undervisningen i No ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen.

Innehåll

Arbetsområdets mål

Målet med undervisningen är att du ska:
-Känna igen de olika årstiderna och vad som kan vara typiskt för dem.
-Känna igen de vanligaste djuren, träden och växterna i din närmiljö.

 

Nationella mål

• genomföra undersökningar

• använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Hösten år 1 2017

Svampar
Träd
Näringskedjor
Du kan namge några av svampens delar, så som HATT, RING, STRUMPA och FOT.
Du känner till och kan namnge olika delar som GREN, STAM, ROT och BLAD.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vad som händer med döda växtdelar i t.ex.en kompost.
Du känner till namn och utseende på några av våra vanligaste svampar.
Du kan namnge några vanliga trädsorter i vår närmiljö.
Du kan kortfattat beskriva en enkel näringskedja.
Du känner igen och kan redogöra kortfattat för hur ett enkelt kretslopp fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: