👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 2a - arbetsområde 1

Skapad 2017-08-21 09:11 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Planering för Matematik 2a läsåret 17/18
Gymnasieskola 1 – 3 Matematik
Här kommer du att finna allt material som vi kommer att arbeta med under arbetsområde 1.

Innehåll

Algebra och linjära modeller (Del I)

Undervisningsmaterial och planering hittar ni på SharePoint:

Klicka här

Ord och begrepp du ska kunna efter avslutat arbetsområde:

 • konstant
 • variabel
 • algebraiskt uttryck
 • ekvation
 • funktion
 • formel
 • graf
 • koordinatsystem
 • värdetabell
 • funktionsvärde
 • räta linjens ekvation
 • k-värde = riktningskoefficient
 • m-värde = där linjen skär y - axeln
 • nollställe
 • skärningspunkt
 • linjär modell

 Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Kunna beräkna och avläsa ett funktionsvärde
 • Kunna rita en graf kopplad till en funktion
 • Kunna ta fram ekvationen (k-värde och m-värde) till en rät linje grafiskt och algebraiskt
 • Kunna beräkna och tolka k- och m-värden för linjära modeller.
 • Använda linjära modeller (funktioner) vid problemlösning

 Genomgångar:

 k-värde och m-värde s. 47-49

Linjens lutning s. 50-53

Räta linjens ekvation s. 54-56

Linjära modeller s. 58-60

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplat till konkreta situationer och karaktärsämnena.
  Mat  -
 • Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
  Mat  -
 • Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -