👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt

Skapad 2017-08-21 10:01 i Bruksskolan Flen
Grundskola 4 – 6 Svenska
Nu är det dags att läsa mer tillsammans. Vi kommer att vara i grupper som kommer att läsa en gemensam bok. Vi kommer att läsa tyst, parläsa med en kompis, läsa i grupp och jobba med frågor om texten där vi använder lässtrategierna.

Innehåll

Vi kommer att delas in i 4 olika grupper som kommer att läsa olika böcker.

Vi  kommer att läsa varje morgon enskilt. På tisdagar kommer vi att jobba i våra grupper med vår bok.

Då kommer vi att rotera mellan att;

läsa tyst själva

läsa i par

läsa i grupp

svara på olika frågor kopplat till texten där vi använder lässtrategierna.

Det här kommer vi att göra fram till höstlovet då detta läsprojekt ska vara klart.

Uppgifter

 • Eddie hittar guld.

 • Läsprojekt med läsprotokoll. Det här jobbar du med hemma

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Läsprojekt 6

Behöver utvecklas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunna läsa med flyt och inlevelse
Innan och under samtalet, avser både tyst och högläsning
 • Sv  E 6
Du läser skönlitteratur med visst flyt.
Du läser skönlitteratur med gott flyt.
Du läser skönlitteratur med mycket gott flyt.
Kunna förstå texter och tolka budskap (läsförståelse)
 • Sv  E 6
Du kan delvis förstå texters budskap.
Du har god förståelse för texters budskap.
Du har mycket god förståelse för texters budskap.
Kunna göra sammanfattningar av en text/bok du läst och resonera om textens innehåll
Cowboyen
 • Sv  E 6
Du kan på ett enkelt sätt sammanfatta en texts innehåll och kommenterar några viktiga delar av textens/bokens innehåll.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar viktiga delar av textens/bokens innehåll med god koppling till sammanhanget.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar viktiga delar av textens/bokens innehåll med mycket god koppling till sammanhanget.
Beskriva hur du upplevt läsningen av en bok/text och vad du tyckte om dess kvalitet
 • Sv  E 6
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
Samtala
Hur du deltar i samtalet
 • Sv  E 6
Du deltar i samtalet genom att uttrycka en åsikt och ställa någon fråga som till viss del upprätthåller samtalet.
Du deltar i samtalet genom att uttrycka ett par åsikter och ställa några frågor som för samtalet vidare relativt väl.
Du deltar i samtalet genom att uttrycka flera åsikter och ställa flera frågor som utvecklar samtalet och som upprätthåller samtalet väl.