Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma1c med LrM

Skapad 2017-08-21 10:05 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Matematik
Här hittar du kursens centrala innehåll, kunskapskrav och vilka förmågor som du kommer utveckla under kursens gång. Tänk på att du endast når materialet genom ditt konto hos Halmstad Kommun.

Innehåll

Under respektive avsnitt finns det två olika dokument: proceduruppgifter och blandade uppgifter.
I proceduruppgifter är det främst uppgifter som behandlar procedurförmågan och begreppsförmågan som tas upp.
I blandade uppgifter kan du öva på förmågorna modelleringresonemangproblemlösning och kommunikation.

Material hittar du i Teams (sharepoint).

Länkar till youtube-klipp finns på min padlet lösenord "DAvinci". Här finns också en planering, formelblad, övningsprov och lite annat praktiskt.

Diagnoser finns i Kunskapsmatrisen.

I Teams hittar du även rika problem, som vi arbetar i grupp med under lektioner. VI kommer regelbundet arbeta med diagnoser i Kunskapsmatrisen för att du ska få en snabb självskattning över din utveckling. Dessa hittar du via länk nedan.

Utöver detta kommer du hitta en planering som visar vad vi kommer arbeta med vecka för vecka. Planeringen innehåller även information om vilka uppgifter som är lämpliga att öva på för respektive avsnitt, samt länkar till bra genomgångar på Youtube.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 
  Mat
 •  Förmåga att hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
  Mat
 • Förmåga att analysera och lösa problem med hjälp av matematik. 
  Mat
 • Förmåga att tillämpa, formulera och utvärdera matematiska modeller.
  Mat
 • Förmåga att föra och följa matematiska resonemang. 
  Mat
 • Förmåga att kommunicera matematik muntligt, skriftligt och i handling
  Mat

 • Mat

Matriser

Mat
Bedömning Matematik Prov 1

Bedömningen görs utifrån de olika förmågorna

Begrepp: Förmåga att kunna använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. Procedur: Förmåga att kunna hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. Problemlösning: Förmåga att kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat. Modellering: Förmåga att kunna tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. Resonemang: Förmåga att kunna följa, föra och bedöma matematiska resonemang. Kommunikation: Förmåga att kunna kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
F
E
C
A
Begrepp
Eleven har inte uppnått godkänd nivå.
Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer.
Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena.
Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av flera representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa komplexa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena.
Procedur
Eleven har inte uppnått godkänd nivå.
I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt, både utan och med digitala verktyg.
Problemlösning
Eleven har inte uppnått godkänd nivå.
***Går ej visa***
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar.
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med symbolisk algebra.
Modellering
Eleven har inte uppnått godkänd nivå.
I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.
***Går ej visa***
***Går ej visa***
Resonemang
Eleven har inte uppnått godkänd nivå.
Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och värdera med nyanserade omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang, värdera med nyanserade omdömen och vidareutveckla egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Kommunikation
Eleven har inte uppnått godkänd nivå.
***Går ej visa***
***Går ej visa***
Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal, skrift och i handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.
Ny aspekt

Mat
Bedömning Matematik Prov 2

Bedömningen görs utifrån de olika förmågorna

Begrepp: Förmåga att kunna använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. Procedur: Förmåga att kunna hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. Problemlösning: Förmåga att kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat. Modellering: Förmåga att kunna tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. Resonemang: Förmåga att kunna följa, föra och bedöma matematiska resonemang. Kommunikation: Förmåga att kunna kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
F
E
C
A
Begrepp
Eleven har inte uppnått godkänt.
Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer.
Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena.
Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av flera representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa komplexa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena.
Procedur
Eleven har inte uppnått godkänt.
I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
**Går ej visa**
Problemlösning
Eleven har inte uppnått godkänt.
**Går ej visa**
**Går ej visa**
**Går ej visa**
Modellering
Eleven har inte uppnått godkänt.
I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.
I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
**Går ej visa**
Resonemang
Eleven har inte uppnått godkänt.
Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och värdera med nyanserade omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang, värdera med nyanserade omdömen och vidareutveckla egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Kommunikation
Eleven har inte uppnått godkänt.
**Går ej visa**
**Går ej visa**
**Går ej visa**
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: