Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma4 med LrM

Skapad 2017-08-21 10:12 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Matematik
Här har jag samlat det material som vi använder under kursen Ma4. Jag har skapat länkar till materialet för att underlätta att hitta. Utöver det hittar du även kursens centrala innehåll, kunskapskrav och vilka förmågor som du kommer utveckla under kursens gång. Tänk på att du endast når materialet genom ditt konto hos Halmstad Kommun.

Innehåll

Vi utgår ifrån boken MA5000 och arbetar med de uppgifterna i första hand.

Under respektive avsnitt finns det ett dokument som heter proceduruppgifter och ett som heter blandade uppgifter. I proceduruppgifter är det främst uppgifter som behandlar procedurförmågan som tas upp. I blandade uppgifter kan du öva på övriga förmågor. Detta är uppgifter du kan jobba med utöver boken, om du vill ha fler uppgifter inom något område.

I materialet hittar du även rika problem, som vi arbetar i grupp med under lektioner. 

Utöver detta kommer du hitta en planering som visar vad vi kommer arbeta med vecka för vecka.

Alla länkar har jag inte lagt in än!!!

Länk till Sharpoint där ni hittar uppgifterna från boken.
Padlet med lösenord DAvinciMaria (obs ny padletsida)
Kursplanering
Lektionsmaterial
Repetitionsuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
  Mat
 • hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
  Mat
 • formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
  Mat
 • tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
  Mat
 • följa, föra och bedöma matematiska resonemang.
  Mat
 • kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
  Mat
 • relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.
  Mat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: