👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stoppa pressarna!

Skapad 2017-08-21 10:14 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska under några veckor arbeta med tidningar. Du ska få lära dig hur en tidning är uppbyggd, lära dig ord och begrepp som har med tidningar att göra samt utveckla din förmåga att skriva olika typer av tidningstexter. Sedan kommer vi att sätta ihop både en tidning till dig själv och en klasstidning.

Innehåll

Arbetssätt:

 •  Titta på och analysera tidningar, dess uppbyggnad och olika texters uppbyggnad
 •  Olika övningar till tidningen
 •  Analysera olika texter och svara på frågor
 •  Klassdiskussioner
 •  Skriva egna texter 
 •  Bearbeta texter

 

Mål:

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att:

 •  Ha djupare kunskap om hur en tidning och en tidnings olika texter ser ut. 
 •  Kunna skriva olika lags texter utifrån dess speciella uppbyggnad och syfte
 • Kunna känna igen olika tidningstexter och dess syften

 

På vilket sätt bedöms det:

 •  Dina skriva texter bedöms utifrån kunskapskraven

 

  

Tidsplan:

v. 34 Intro. Hur är en tidning uppbyggd? Vad finns det för olika texter? Vad har de olika texterna för syften? Övningar. 

v. 35 Fortsätta med intro och övningar. Dikt, läsa fyra olika och arbeta med dem (Tummen upp s. 14-16) (Dikt kommer sedan skivas på engelska). 

 

v. 36 Insändare (koppling till hållbar utveckling i NO). Hur är den uppbyggd? (Tummen upp s. 12-13) Börja skriva. 

v. 37 Insändare (koppling till hållbar utveckling i NO). Fortsätta skriva OCH BEARBETA. Lämna in

 

v. 38 Artikel/Reportage (Koppling till religion). Hur är den uppbyggd? (Tummen upp s. 10-11). Börja skriva

v. 39 Artikel/Reportage (Koppling till religion). Fortsätta skriva OCH BEARBETA. Lämna in

 

v. 40 Serie, Vi tittar på olika tidnings-serier och gör en egen. Lämna in

 

v. 41 Fakta/källkritik (Koppling till kroppen i NO). Hur är den uppbyggd? (Tummen upp s. 43-44). Börja skriva

v. 42 Fakta/källkritik (Koppling till kroppen i NO). Fortsätta skriva OCH BEARBETA. Lämna in

 

v. 43 Reklam. Gör reklam till din tidning. Se till att allt är inlämnat så att vi kan sätta ihop både din och klassens tidning. 

 

Om tid finns:

Extraövningar

Framsida

Bilder till dina texter

Dagens ros

Familjesida

Mer reklam

Fler serier

Vädret

Korsord

Löpsedel

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6

Matriser

NO Sv SO SvA
Stoppa pressarna!

E
C
A
Budskap
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva texter
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Kombinera text och annan estetik
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder och andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande
Du kan på ett bra sätt använda bilder och andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder och andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande