Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slumpbilder

Skapad 2017-08-21 10:21 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Den här uppgiften är en bra ”warm-up” med tydlig stödstruktur. Den får deltagarna att öva upp förmågan att se och upptäcka bilder och former, och att stimulera fantasin till att tänka ”utanför boxen”. Det blir snabbt ett resultat och alla får lov att lyckas. Uppgiften lämpar sig från år 3-6.
Grundskola 3 – 6 Bild
Vi ska teckna och måla bilder med vattenfärg baserat på slump och improvisation. Uppgiften är att hitta former i slumpmässigt framställda linjer och utveckla dem till färdiga bilder. • Placera 10 makaroner slumpmässigt utan att planera och tänka efter på ett vitt A4-ark. • Dra en linje runt makaronerna så att den bildar en figur. • Ta bort makaronerna och observera figuren. Vad föreställer den? Vad ser du? • Lägg till ytterligare linjer och former för att utveckla ditt motiv. Färglägg bilden. Bedömning: • Muntligt under arbetets gång. • Självvärdering • Summativ bedömning vid avslutat arbete utifrån kunskapskraven (se matris).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: