👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och atomer

Skapad 2017-08-21 10:22 i Nygårdskolan Borlänge
Vad består vatten av? Vad är en molekyl och vad är en atom? Vad är det som händer när vatten kokar i en kastrull? Hur mycket vatten använder du varje dag? Använder människor i andra länder lika mycket vatten som oss? Hur mycket vatten går det åt att tillverka en hamburgare? Det och mycket mer kommer du att få lära dig i detta arbetsområde i kemi.
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik
Vad består vatten av? Vad är en molekyl och vad är en atom? Vad är det som händer när vatten kokar i en kastrull? Hur mycket vatten använder du varje dag? Använder människor i andra länder lika mycket vatten som oss? Hur mycket vatten går det åt att tillverka en hamburgare? Det och mycket mer kommer du att få lära dig i detta arbetsområde i kemi.

Innehåll

Konkretisering av mål:

Efter avslutat område ska du kunna

 • rita och förklara hur en vattenmolekyl ser ut
 • enklare förklaring av en atom och en molekyl
 • skriva och förklara hur vatten skrivs med kemiska tecken 
 • visa, förklara eller rita begreppen fast form, flytande form och gasform
 • visa, förklara eller rita begreppen kokning, avdunstning, kondensering och stelning
 • rita och förklara vattnets kretslopp i naturen
 • förklara och reflektera över hur vattentillgången påverkar människor i olika delar av välrden
 • reflektera över hur vi kan göra för att spara vatten i vårt dagliga liv


Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Läsning och instuderingsfrågor samt användande av stödord och tankekartor
 • Diskussioner i grupp samt helklass
 • Praktiska övningar i grupp samt helklass
 • Filmer om vatten
 • Skriftlig diagnos 

 

Bedömning:

Du kommer att få möjlighet att visa dina muntliga kunskaper och naturvetenskapliga förmågor under diskussioner i grupp och helklass samt vid praktiska övningar. Du kommer även att få möjlighet att visa dina skriftliga kunskaper och förmågor under läsning och svarande av instuderingsfrågor, laborationsrapporter och en avslutande skriftlig diagnos.

Bedömning sker löpande i den dagliga verksamheten, där målen för vad som bedöms under lektionstillfället presenteras och skrivs ned vid genomgången. Arbetsområdet avslutas även med en skriftlig diagnos.

 

Ord och begrepp:

fast form, flytande form, gasform, kokning, avdunstning, kondensering, stelning, vattenmolekyl, syre, väte, kol, kväve, molekyl, atom, vattnets kretslopp,, vattenanvändning, vattenkraft

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6