Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energikällor

Skapad 2017-08-21 10:25 i Nygårdskolan Borlänge
Varifrån kommer energin som till exempel värmer upp våra hus eller driver våra bilar? Vi kommer att arbete med olika energikällor till exempel: kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och solenergi.
Grundskola 5 Fysik
Vi lär oss mer om olika energikällor. Genom diskussioner och grupparbete kommer du att lära mer. Du kommer också att få träna på att samarbeta.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

-känna till flera olika typer av energikällor

-kunna ge exempel på hur olika energikällor påverkar vår miljön
-på ett enkelt sätt kunna beskriva hur minst en energikälla fungerar

-kunna ge exempel på hur vi kan spara energi i hemmet och samhället

Så här kommer vi att arbeta

Vi ska göra grupparbete i så kallade hem- och expertgrupper. Du kommer att bli expert på en energikälla tillsammans med en expertgrupp. Tillsammans ska ni göra en affisch som ni kan använda när ni redovisar ert arbete i hemgrupperna.

Ni kommer få tillgång till böcker, läromedel, filmer, internet för att söka fakta kring er energikälla. Ni kommer att få träna på att söka och hitta fakta samt att vara källkritiska.

Vi kommer att ha en del gemensamma genomgångar och diskussioner och vissa filmer tittar vi på gemensamt.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:
Hur du använder och anpassar information/fakta.
Diskutera och framföra argument kring energifrågor tex miljöpåverkan, energianvändning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: