👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2017-08-21 10:53 i Bruksskolan Flen
Grundskola F Svenska Geografi Samhällskunskap
Den här planeringen bygger på tidigare arbete i klassen i Classroom. Vi fortsätter med vår bok om Europa. Du kommer att använda Classroom i när du jobbar som tidigare. Där hittar du alla uppgifter. Men här på Unikum så ligger också målen och matriserna du jobbar mot.

Innehåll

Vi kommer att jobba med att se Geografens testamente på Ur skola varje vecka och sedan göra en egen Europa bok. Du kommer att få välja om du vill göra den för hand eller om du vill använda datorn. Du ska både skriva och illustrera med bilder.

När boken är klar ska en kompis läsa den och ge dig feedback, two stars and a wish.

 

MÅLEN VI JOBBAR MOT:

 BILD

Bildframställning

Du ska kunna göra berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text. Det kan vara genom att rita, måla eller använda datorn.

GEOGRAFI

Livsmiljöer

 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekven­ser detta får för människor och natur.
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur-och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Geografins begrepp och metoder

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna

 

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

SVENSKA

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext. Nu är det en faktatext du ska skriva.

Informationssökning

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet. Vi kommer att läsa i böcker, leta på nätet och titta på Geografens testamente.

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. Din text om Europa ska ha med bilder som illustrerar det du berättar om.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. Det är här kamratresponsen kommer in och hur du gör när du får tips under lektionerna.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. Stöter du på ord du inte känner igen behöver du slå upp dem och ta reda på vad de betyder.

Matriser

Sv Sh Ge
Europa, geografi, bild och svenska

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Geografi
Du förstår kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala
 • Ge
 • Ge  4-6
Du kan med hjälp orientera dig på kartan med dess färger och symboler.
Du har grundläggande kunskaper om kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Du kan använda kartan på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Du kan använda kartan på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Du känner till namn och läge på Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter
 • Ge
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan med hjälp komma ihåg namn/läge på geografiska platser i Europa.
Du har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi.
Du har goda kunskaper om Europas namngeografi.
Du känner till några centrala ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Ge  4-6
Du kan med hjälp läsa, skriva och förstå grundläggande begrepp i geografi.
Du kan använda centrala ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt när du skriver och samtalar om geografi.
Du kan använda centrala ord och begrepp på ett relativt väl fungerande sätt när du skriver och samtalar om geografi.
Du kan skriva en faktatext om olika länder i Europa där du har med viktig och relevant information om landet. Tex. viktiga geografiska platser, naturlandskap, klimat, djur och växter.
 • Sv
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Ge
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan med hjälp skriva en faktatext om ett land i länder i Europa.
Du kan läsa, förstå, tolka och skriva enkla faktatexter med egna ord. Du har några olika strategier för att läsa och förstå faktatexter.
Du har mycket goda kunskaper och bra strategier för att läsa, förstå, tolka och skriva olika faktatexter med egna ord. Du förklarar och beskriver svåra ord. Du använder dig av flera källor då du skriver faktatext.
BIld
 • Bl
 • Bl  4-6
Du kan använda och skapa enkla bilder tillsammans med din text på ett ganska bra sätt
Du kan använda och skapa bilder tillsammans med din text på ett bra sätt så att budskapet i dina bilder stämmer överens med texten på ett bra sätt.
Du kan använda och skapa bilder tillsammans med din text på ett mycket bra sätt så att budskapet i dina bilder stämmer överens med texten på mycket bra sätt.
Svenska
 • Sv
 • Sv
 • Sv
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du har ganska bra läsförståelse när du läser faktatexter om Europa. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet. Du kan sätta ihop information från olika källor
Du har bra läsförståelse när du läser faktatexter om Europa. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser faktatexter om Europa. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet.
Svenska
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan skriva fakta om Europa med ett ganska tydligt innehåll. Din text är uppbyggd på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat. Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan skriva fakta om Europa med ett tydligt innehåll. Din text är uppbyggd på ett bra sätt och ditt språk är varierat. Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan skriva fakta om Europa med ett mycket tydligt innehåll. Din text är uppbyggd på ett mycket bra sätt och ditt språk ärmycket varierat. Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Svenska
 • Sv  4-6
Du kan söka och sätta ihop information från några källor på ett ganska bra sätt. Du kan sätta ihop information från några olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord.
Du kan söka och sätta ihop information från olika källor på ett bra sätt. Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord.e
Du kan söka och sätta ihop information från olika källor på ett mycket bra sätt. Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord.