👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden och Östersjöriket år 1500-1700

Skapad 2017-08-21 10:55 i Söderskolan Flen
Planeringen behandlar det centrala innehållet "Norden och Östersjöriket Sverige 1500-1700 för årskurs fem under höstterminen 2017.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Historia Svenska
Vi börjar att arbeta med Gustav Vasa och hans söner, samt hur Sverige förändras under deras regeringstid. Vi fortsätter vårt arbete med att lära oss om stormaktstiden, reformationen och utbytet mellan Sverige och Östersjöriket i handel, språk och kultur.

Innehåll

Mål

När vi är klara med arbetsområdet ska du ha kunskap om:

 • Gustav Vasa och hans betydelse för Sverige
 • Martin Luther och reformationen
 • Hur det kunde vara att leva på 1500-talet
 • Vad stormaktstiden betyder
 • Varför Sverige blev en stormakt
 • Hur Sverige utvecklades under stormaktstiden
 • Vem Gustav II Adolf var och hans betydelse
 • Vem drottning Kristina var och hennes betydelse
 • Hur det kunde vara att leva under stormaktstiden

Undervisning och elevaktivitet

Vi kommer att:

 • ha genomgångar
 • ha muntliga diskussioner
 • läsa faktatexter
 • se olika informationsfilmer
 • skriva olika slags texter

Utvärdering och bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • redovisa kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter
 • föra enkla resonemang om orsak och konsekvenser av historiska skeenden
 • se enkla samband mellan historiska tidsperioder
 • föra enkla resonemang om skillnader och likheter mellan historiska händelser och tidsperioder och vår egen tid

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6

Matriser

Hi Sv SvA
Norden och Östersjöriket Sverige ca 1500-1700

Vasatiden/Stormaktstiden/Karolinertid 1500-1700-talet

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
KUNSKAPER
KUNSKAPER & FÄRDIGHETER
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1500-1700-talet: - Sveriges framväxt. - Reformationen - Gustav Vasa - Gustav II Adolf - Krigen/Soldatliv - Nordens och Östersjöområdets handel och migration - Drottning Kristina - Karl XII - Häxprocesser
Eleven har GODA kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1500-1700-talet: - Sveriges framväxt. - Reformationen - Gustav Vasa - Gustav II Adolf - Krigen/Soldatliv - Nordens och Östersjöområdets handel och migration - Drottning Kristina - Karl XII - Häxprocesser
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1500-1700-talet: - Sveriges framväxt. - Reformationen - Gustav Vasa - Gustav II Adolf - Krigen/Soldatliv - Nordens och Östersjöområdets handel och migration - Drottning Kristina - Karl XII - Häxprocesser
RESONEMANG:
* Orsaker till samhällsförändringar * Orsaker till människors levnadsvillkor. * Konsekvenser av samhällsförändringar * Konsekvenser av människors levnadsvillkor.
Kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under: - Vasatiden - Stormaktstiden Dina resonemang visar på minst EN faktor som är viktig för betydelsen av: *reformationen, *Gustav Vasas makt, *krigen, *postgången *kommunikationerna.
Kunna föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under: - Vasatiden - Stormaktstiden Dina resonemang visar på minst TVÅ faktorer som är viktiga för betydelsen av: * reformationen, *Gustav Vasas makt, *krigen, *postgången *kommunikationerna. * Svaret innehåller NÅGON konkretisering som förtydligar resonemanget
Kunna föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under. - Vasatiden - Stormaktstiden Dina resonemang visar på minst TRE faktorer som är viktiga för betydelsen av: * reformationen, *Gustav Vasas makt, * krigen, *postgången *kommunikationerna. * Svaret innehåller FLERA konkretiseringar som förtydligar resonemanget
JÄMFÖRA:
Jämförelser: - Likheter och - Skillnader mellan Vasatiden, Stormaktstiden, och då - och nutid. - För- och - Nackdelar mellan Vasatiden/Stormaktstiden och då- och nutid.
Kunna beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder när det gäller: -Kulturmöten/migration - Politik - Levnadsvillkor (tex hur var det att vara man, kvinna, barn?) - Dina jämförelser har FÅ och KORTA förklaringar
Kunna beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder när det gäller: -Kulturmöten/migration - Politik - Levnadsvillkor (tex hur var det att vara man, kvinna, barn?) - Dina jämförelser har FLER och LÄNGRE förklaringar
Kunna beskriva komplexa samband mellan olika tidsperioder när det gäller: -Kulturmöten/migration - Politik - Levnadsvillkor(tex hur var det att vara man, kvinna, barn?) - Dina jämförelser har MÅNGA och LÅNGA förklaringar
Resonemang
Tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra resonemang om varför det finns likheter/skillnader i olika framställningar av historiska personer.
Kunna föra enkla resonemang kring hur Karl XII framställts i olika tider - Dina jämförelser har FÅ och KORTA förklaringar
Kunna föra utvecklade resonemang kring hur Karl XII framställts i olika tider - Dina jämförelser har FLER och LÄNGRE förklaringar
Kunna föra välutvecklade och nyanserade resonemang kring hur Karl XII framställts i olika tider - Dina jämförelser har MÅNGA och LÅNGA förklaringar
SLUTSATSER
- Hur var det att vara man/kvinna/barn under de olika perioderna? Om man tittar på olika brev/dokument.
Använda historiskt källmaterial (brev och andra dokument) för att dra ENKLA slutsatser om människors levnadsvillkor.
-
-