👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden och Östersjöriket Sverige 1500-1700

Skapad 2017-08-21 10:56 i Lötenskolan Flen
Planeringen behandlar det centrala innehållet "Norden och Östersjöriket Sverige 1500-1700 för årskurs fem våren 2015.
Grundskola 5 Historia
Vi börjar att arbeta med Gustav Vasa och hans söner, samt hur Sverige skulle komma att förändras under deras regeringstid.

Vi fortsätter vårt arbete med att lära oss om stormaktstiden, reformationen och utbytet mellan Sverige och Östersjöriket i handel, språk och kultur.

Innehåll

Syfte- Varför?

Att du ska få en förståelse och kunskap om en viktig tidsepok i Sveriges historia.

Centralt innehåll-Vad ska vi göra?

Du kommer att få kunskap om:

 • Viktiga historiska personer som Gustav Vasa, Kristian II, Martin Luther
 • Stockholms blodbad, Reformationen och Dackefejden samt orsaker och konsekvenser av dessa
 • Vad Gustav Vasa gjorde som kung som påverkar oss än idag
 • Hur levnadsvillkoren såg ut på Gustav Vasas tid och jämföra med idag
 • Gustav II Adolf och drottning Kristina.
 • Det 30-åriga kriget och hur Sverige blev en stormakt.
 • Hur levnadsvillkoren såg ut under stormaktstiden och jämföra med idag.
 • Begreppen förändring, likhet och skillnad, orsak och konsekvens och källor. Vad de betyder samt hur de används.

Mål

När vi är klara med arbetsområdet ska du ha kunskap om:

 • Gustav Vasa och hans betydelse för Sverige
 • Martin Luther och reformationen
 • Hur det kunde vara att leva på 1500-talet
 • Vad stormaktstiden betyder
 • Varför Sverige blev en stormakt
 • Hur Sverige utvecklades under stormaktstiden
 • Vem Gustav II Adolf var och hans betydelse
 • Vem drottning Kristina var och hennes betydelse
 • Hur det kunde vara att leva under stormaktstiden

Hur undervisningen kommer att ske

Ni kommer att:

 • ha genomgångar
 • ha muntliga diskussioner
 • läsa faktatexter
 • se film
 • se Powerpoint-presentationer
 • skriva olika slags texter

Bedömning

Du kan:

 • redovisa kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter
 • föra enkla resonemang om orsak och konsekvenser av historiska skeenden
 • se enkla samband mellan historiska tidsperioder
 • föra enkla resonemang om skillnader och likheter mellan historiska händelser och tidsperioder och vår egen tid

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Flygelskolans bedömningsmatris i samhällsorienterande ämnen årskurs 4-6

Genom undervisning i samhällsorienterande ämnen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Nivå 1*
Nivå 2*
Nivå 3*
Kommunicera
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Jag kan föra utvecklande resonemang som till viss del för diskussionen framåt.
Jag kan föra väl utvecklade resonemang som för diskussionen framåt samt fördjupar eller breddar den.
Värdera och analysera
Jag kan göra enkla analyser som till viss del för resonemanget framåt.
Jag kan utveckla mina analyser på ett sådant sätt att resonemanget förs framåt.
Jag gör väl utvecklade analyser som bidrar till att bredda och fördjupa resonemanget.
Använda samhällsorienterande begrepp
Jag har grundläggande kunskaper om samhällsorienterande begrepp och använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag har goda kunskaper om samhällsorienterande begrepp och använder dem på ett lämpligt sätt.
Jag har mycket goda kunskaper om samhällsorienterande begrepp och använder på ett väl fungerande sätt.