👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texter

Skapad 2017-08-21 10:58 i Söderskolan Falkenberg
Texter, ord och film om High School
Grundskola 9 Engelska
Vi skriver, läser och diskuterar texter

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi övar både att skriva och att tala samt lär oss nya ord efterhand som dessa behövs. Ibland ska det diskuteras muntligt - ibland skrivas. 

Bedömning - vad och hur

Bedömning av såväl  skriva texter samt muntliga presentationer kommer att ske

Undervisning och arbetsformer

Vi skriver egna texter där vi inspireras av olika bilder. Här gäller det att få in bildens budskap på ett bra sätt i texten. Vi kommer att lära oss nya ord för att sedan läsa texter högt i mindre grupper och slutligen diskutera dess olikheter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9