Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, gruppläsning "Godnatt Mister Tom"

Skapad 2017-08-21 11:02 i Ängås skola F-6 Orust kommun
Ett läsprojekt i svenska.
Grundskola 6 Svenska
Nu på höstterminen i åk 6 kommer vi att gruppläsa "Godnatt Mister Tom", en riktig bokklassiker om vänskap, utsatthet och glädje.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska

 • läsa Godnatt Mister Tom i en mindre grupp där du läser högt men även lyssnar på dina gruppkompisar
 • träna din förmåga att läsa, förstå och reflektera genom att svara på frågor om bokens innehåll
 • göra en recension av boken på valfritt sätt tillsammans i din grupp
 • träna dig på att ge och att ta emot kamratrespons

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer att arbeta med området under höstterminen med start v 34. Vi ska

 • läsa Godnatt Mister Tom (läspass i skolan och ev läsläxa)
 • besvara frågor om boken (dessa besvaras i skolan)
 • göra en recension (detta görs i skolan)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Godnatt Mister Tom

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Förmågan att sammanfatta det du läst.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Tolka budskap
Förmågan att utifrån bokfrågor redogöra för budskap i böcker, som kan vara tydliga eller läses mellan raderna.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: