Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi tecknar serier - digitalt

Skapad 2017-08-21 11:03 i Stamgärde skola Åre
Vi tecknar våra egna serier och övar oss i programmet Paint / Photofilter
Grundskola 6 Bild
Hur berättar man en historia utan att använda text? Hur kan man uttrycka känslormed färger och former? Hur fångar man en läsare?

Innehåll

Syfte

Syftet är att kommunicera med bilder för att berätta en historia i form av en serie. Serien ritas för hand och tuschas. Med hjälp av scanner och bildprogrammen "Paint" och Photofilter  vidareutveklar vi våra serier. 

Centralt innehåll

Bildframställning

Vi övar oss att framställa berättande och informativa bilder, i form av tecknade serier. 

 

Redskap för bildframställning

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, (tex hur linjer och gråskala kan användas, bildutsnitt).

Vi kommer att använda oss av verktyg för teckning i form av blyerts / grafit pennor samt tuschpennor.

Vi använder programmen  Paint och Photofilter för att utveckla våra serier samt färglägga dem.

 

Bildanalys

Vi granskar olika serier för att se hur de är utformade och förmedlar budskap.

 

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap som behandlas är:

bildruta, pratbubbla, serie, strip, seriefigur

linje, gråskala, gråton,

perspektiv, djup, grodperspektiv, fågelperspektiv

bildutsnitt, totalbild, helbild, halvbild, närbild, detaljbild

förgrund, bakgrund, motiv, horisontlinje

 

Ord och begrepp kopplade till bildredigering:

spara, spara som

jpg, bmp

klona, klipp ut, klistra in, kopiera, markera, spegelvända, fylla

 

Kunskapskrav

Arbetssätt

 Vi utvecklar våra tecknade serier digitalt.

Bildlektionerna:

 • gemensam analys av gamla elevarbeten och genomgång av de grundläggande funktionerna i Paint / Photofilter.
 • digital redigering ( färg och ev ändringar) och utvärdering. 2x80 min

 

 

Uppgift

Du ska berätta en historia med bilder. i form av en tecknad serie.

Serien skall disponeras väl på 1-2 sidor, med minst 5 bildrutor totalt + en headline.

Olika bildutsnitt skall användas för att förtydliga handlingen.

Tecknade slutversionen skall vara i svartvitt A3-format.

BIlden skannas och färgläggs digitalt. Man får gärna göra ytterligare ändringar, tex lägga till text, flytta på en figur, spegelvända en ruta mm

 

Bedömning/bedömningsmatris

Elevens arbetsprocess bedöms fortlöpande under arbetets gång.

Elevens förmåga att analysera bedöms vid den skriftliga utvärderingen samt vid gemensamma  muntliga analyser.I den slutliga produkten bedöms elevens förmåga att framställa bilder. Det jag tittar extra noga på är: 

 • hur bildutsnitt används
 • att bilderna har djup
 • att handlingen tydligt framgår
 • hur man använder det digitala verktyget

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6

Matriser

Bl
Att skapa serier - digitalt

E
C
A
Förmåga att skapa en serie med tydlig handling
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Förmåga att använda blyertspennor, sudd, linjal, tuschpennor och digitala programmet Paint / Photofilters färgläggningsfunktion i huvudsak
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Förmåga att använda olika bildutsnitt på ett funktionellt sätt ( totalbild, helbild, halvbild, närbild och detaljbild) samt förmåga att skapa djup: ( linjer, färg, storlek och placering, överlappning, detaljer/ skärpa)
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
arbetsprocessen, förmåga att utveckla
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att presenter in serie
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Förmåga att ge omdömen
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden

Bl
Att skapa serier - digitalt

E
C
A
Förmåga att skapa en serie med tydlig handling
Eleven kan skapa en serie utifrån given text med enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgå.
Eleven kan skapa en serie utifrån en given text med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan skapa en serie utifrån en given text med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Förmåga att använda digitala bildprogram för att utveckla sin serie.
Kan färglägga sin serie digitalt.
Kan färglägga och lägga till text och göra mindre justeringar av serien digitalt.
Kan färglägga, lägga till text och göra genomtänkta förbättringar digitalt av sin serie.
Förmåga att använda olika bildutsnitt på ett funktionellt sätt ( totalbild, helbild, halvbild, närbild och detaljbild)
Använder sig av tre olika bild utsnitt.
Använder sig på av tre olika bildutsnitt på ett fungerande sätt.
Använder sig av mer än tre bildutsnitt på ett väl fungerande sätt.
samt förmåga att skapa djup: ( linjer, färg, storlek och placering, överlappning, detaljer/ skärpa)
skapar bilder med förgrund och bakgrund. Använder sig av två olika sätt att skapa djup.
Använder sig av minst tre olika sätt att skapa djup, på ett någorlunda fungerande sätt.
Använder sig av minst tre tre olika sätt att skapa djup på ett väl fungerande sätt.
utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
arbetsprocessen, förmåga att utveckla
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att presentera sin serie
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Förmåga att ge omdömen
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Förmåga att jämföra och göra kopplingar.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: