👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 franska chapitre 1 Énigme= gåta

Skapad 2017-08-21 11:04 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Berätta vad du har gjort med hjälp av passé composé Berätta vad du kommer att göra med hjälp av futur simple Futur simple av avoir, être, faire och aller Verbet: Croire Repetera : Demonstrativa pronomen Repetera: Ordningstal Repetera: passé composé med avoir och être Textens glosor
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Chapitre 1L' Énigme = Gåtan I kapitel 1 skall du lära dig Berätta vad du har gjort med hjälp av passé composé Berätta vad du kommer att göra med hjälp av futur simple futur simple av regelbundna verb futur simple av avoir, être, faire och aller verbet croire Repetera: Demonstrativa pronomen Repetera Adjektiv böjning , placering Repetera : Ordningstal Repetera : passé composé med avoir och être Textens glosor _

Innehåll

Syfte

Koppla till läroplanens syfte och om man vill övergripande mål.

Centralt innehåll

Koppla till läroplanen.

Genomförande

Arbetsgång. Vi kommer varva Á savoir avsnittet med tillhörande övningar i övningsboken

Läsa kapiteltexten, gå igenom texten och arbeta med Compréhension de texte

Gå igenom glosor + text

Arbeta med muntliga övningar i Au travail-avsnittet

Arbeta med skriftliga övningar i Écris une histoire används som månadens uppgift att förbereda hemma.

Grammatikavsnitten går vi igenom  i skolan

Vi avslutar arbetet med kapitlet med Écoute. 

När ni är klara med övningarna kan ni självständigt arbeta med Vet du att och Ta reda på mer-rutorna

Till varje kapitel hör även en dictée= diktamen.

Till varje kapitel finns ett litet läxförhör = contrôle som tar upp Á savoir.

Examinationstillfälle V.36 fredag den 8 september Contrôle 1

Bedömning Contrôle 1.

Bedömning

Efter varje kapitel kommer ett litet läxförhör. Efter chapitre 1 blir det Contrôle 1. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9