👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Norden

Skapad 2017-08-21 11:15 i Lötenskolan Flen
Norden
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska Geografi
Nu har det blivit dags att lära oss mer om våra nordiska grannländer. Vi kommer att arbeta med likheter och skillnader mellan de nordiska länderna vad beträffar språk, miljö, natur, befolkning, storlek, flagga, naturtillgångar och vad de flesta människor arbetar med.

Innehåll

 Målet med undervisning är att du ska

 • kunna använda och förstå olika kartor
 • kunna namn på städer, platser, vatten och berg i Norden
 • känna till hur det geografiska läget och naturtillgångar påverkar invånarantal och vad de livnär sig på
 • kunna se skillnader och likheter mellan de nordiska länderna och dess befolkning
 • ha kunskap om de olika nordiska språken, höra och se likheter och skillnader dem emellan
 • känna till vad som finns att se, göra och uppleva i de nordiska länderna

 Undervisning och elevaktivitet

 • se hela "Geografens testamente" - Norden och jobba med uppgifter kring avsnitten, samt tilldelade uppgifter
 • läsa i böcker och på internet om de olika länderna
 • arbeta med kartan och lära dig mer om hur en karta fungerar
 • göra ett fördjupningsarbete där du ska jämföra två av de nordiska länderna på olika punkter
 • se filmer om de nordiska länderna och de nordiska språken

 Bedömning 

         Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • namnge och placera ut de nordiska länderna, deras huvudstäder samt viktigare städer, öar, vatten och berg (genom att använda Seterra)
 • svara på frågor om Norden i ett kunskapstest
 • se likheter och skillnader mellan de nordiska länderna
 • se likheter och skillnader mellan de nordiska språken
 • förstå fördelningen av Nordens befolkning, orsaker och konekvenser
 • arbeta med och förstå kartor
 • använda och förstå geografiska begrepp
 • aktivt delta i grupp- och klassdiskussioner
 • arbeta med och presentera fördjupningsarbetet
 • söka information
 • använda olika källor
 • sammanställa information

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Sv Ge SvA
Norden

Rubrik 1

Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Namngeografi och kunskap om användning av en kartbok
Du kan använda kartboken med hjälp av stöd från en vuxen för att hitta information. Du kan till viss del visa på vilka länder, städer, sjöar, berg och öar som ingår i Norden.
Du kan med säkerhet använda kartboken för att hitta information. Du har goda kunskaper om vilka länder, städer, sjöar, berg och öar som ingår i Norden.
Du kan med god säkerhet använda kartboken för att hitta information. Du har mycket goda kunskaper om vilka länder, städer, sjöar, berg och öar som ingår i Norden.
Läge och storleksordning
När du placerar ut länderna och städerna på en karta är du ganska säker. Du kan också med viss säkerhet rangordna de nordiska länderna och städerna i storlek.
När du placerar ut länderna och städerna på en karta är du säker. Du kan också med säkerhet rangordna de nordiska länderna och städerna i storlek.
När du placerar ut länderna och städerna på en karta är du mycket säker. Du kan också med god säkerhet rangordna de nordiska länderna och städerna i storlek.
Natur och kulturlandskap
Du är ganska säker på: * hur naturen ser ut och hur den har formats i de nordiska länderna * vilket kulturutbud som finns i de nordiska länderna * vilka naturtillgångar ett land har * Var befolkningen bor i ett land och varför de bor på de platserna
Du är säker på: * hur naturen ser ut och hur den har formats i de nordiska länderna * vilket kulturutbud som finns i de nordiska länderna * vilka naturtillgångar ett land har * Var befolkningen bor i ett land och varför de bor på de platserna
Du är mycket säker på: * hur naturen ser ut och hur den har formats i de nordiska länderna * vilket kulturutbud som finns i de nordiska länderna * vilka naturtillgångar ett land har * Var befolkningen bor i ett land och varför de bor på de platserna
jämförelser mellan de nordiska länderna
Du kan hitta någon likhet och/eller skillnad mellan de olika ländernas natur, kultur, naturtillgångar och befolkning.
Du kan hitta några likheter och/eller skillnader mellan de olika ländernas natur, kultur, naturtillgångar och befolkning. I dina jämförelser har du försökt att utveckla din eller dina tankar.
Du kan hitta flera likheter och/eller skillnader mellan de olika ländernas natur, kultur, naturtillgångar och befolkning. I dina jämförelser har du utvecklat dina tankar väl.
Sveriges fem minoritetssprå
Du har visat att du kan något av de fem minoritetsspråken i Sverige.
Du har visat att du kan de flesta av de fem minoritetsspråken i Sverige.
Du har visat att du kan de fem minoritetsspråken i Sverige.
Se likheter och skillnader mellan de nordiska språken
Du kan se någon likheter eller skillnad mellan de nordiska språken.
Du kan se någon likheter och skillnad mellan de nordiska språken.
Du kan se flera likheter eller skillnad mellan de nordiska språken.