👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi i naturen vardagen och i kroppen

Skapad 2017-08-21 11:21 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Kan vatten vara ett lösningsmedel?

Vad är lösningar och fällningar?

Hur mäter man syror och baser?

Kemiska processer i marken, luften och vattnet, finns det?

Innehåll

Syfte

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Detta är vad nästa område i kemin skall handla om. 

Du kommer att arbeta med din analysförmåga, att kunna beskriva orsaker och konsekvenser, kunna förklara samband och jämföra olika likheter eller skillnader.

Även begreppsförmågan där du kan förstå vad olika begrepp står för och använda dem i olika sammanhang. 

Metakognitiv förmåga tränar du genom att ställa hypoteser, göra experiment och dra slutsatser. 

 

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

 

Exempelvis:
- Hur kan vatten användas som lösningsmedel? i mark, växter och människokroppen.

- Några kemiska processer i mark, luft och vatten.
- N
ya viktiga begrepp såsom lösningar, fällningar, syror och baser, pH.

 

Undervisning/Metoder

Vi kommer att använda följande metoder:

Föreläsningar
Filmer
Gruppdiskussioner
Labborationer

 

Bedömning och redovisning

Bedömning kommer att ske med hjälp av.
 Skriftlig redovisning/test på området
Diskussioner i grupp 
Praktiskt genomförande av laboration

Uppgifter

 • Vattnets kemiska egenskaper

 • Laboration 1 att göra på lektion

 • Se filmen Syror och baser

 • Kemikalendern - Vatten och luft

 • Laboration 2 att göra på lektion

 • Luft

 • Experiment Kemisk reaktion

 • PP och video om syror och baser ganska enkelt förklarat!

 • Grundkurs Kemi Syror och baser

 • Korsord på grundämnena

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi i naturen, vatten som lösningsmedel och transportör. Lösningar, fällningar, syror och baser. Kemiska processer.

E
C
A
Kommunikativ förmåga 2
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna till viss del framåt
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Analysförmåga 3
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du kan föra enkla och till viss del resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten
Eleven kan föra resonemang välutvecklade och väl underbyggda kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten
Använda information 4
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Använda utrustning 6
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat och dra slutsatser 7
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Metakognitiv förmåga 8
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du för resonemang kring resultatens rimlighet och hur undersökningen kan förbättras
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring resultatens rimlighet och hur undersökningen kan förbättras
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring resultatens rimlighet och hur undersökningen kan förbättras
Dokumentera undersökningar 9
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begreppsförmåga 10
Du kan använda dig av några kemiska begrepp.
Du kan använda kemiska begrepp i olika sammanhang.
Du har mycket god kännedom om kemiska begrepp och kan använda dem i sammanhang
11 Resonera om kemiska processer och samband 11
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.