Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

år 8, Algebra och Mönster HT 17

Skapad 2017-08-21 11:40 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vi arbetar med uttryck med uttryck med variabel,förenkling av uttryck,uttryck med parenteser och potenser

Innehåll

Syfte

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Detta är vad arbetsområdet innehåller och vad du ska kunna när arbetsområdet är avslutat.

 • Algebra
  • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  • Metoder för ekvationslösning.

 • Geometri
  • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. 
  • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Matriser

Ma
Generell bedömningsmatris Algebra och Geometri

E
C
A
Formulera och lösa problem
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i ....... fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt ..... enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Huvudsak bidra till att formulera
relativt väl fungerande formulera
väl fungerande formulera
Använda, analysera och se samband mellan begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp,och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak .........
fungerande sätt
relativt fungerande sätt
väl fungerande sätt
Metoder och beräkningar
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med ..... till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra och geometri med........ resultat.
viss anpassning tillfredsställande
god anpassning gott
god anpassning mycket gott
Matematiskt resonemang
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i ..... fungerande sätt och använder då algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med .... till syfte och sammanhang.
huvudsak viss anpassning
ändamålsenligt god anpassning
ändamålsenligt och effektivt god anpassning
I redovisningar och diskussioner följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som ..... för resonemangen framåt.
till viss del
för resonemangen
för resonemangen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: