Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna v.35-38

Skapad 2017-08-21 12:37 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Kristendomen, Judendomen, Hindusimen, Islam och Buddhismen
Grundskola 5 Religionskunskap

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är viktiga för många människor. I dagens samhälle finns människor med olika bakgrund, därför är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Sammanfattning syfte


Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Arbetssätt

Eleverna kommer att få titta närmare på likheter och skillnader mellan fem olika världsreligioner.

Med hjälp att läromedel, filmer och fakta från internet kommer kunskap och förståelse om Buddism, Hinduism, Islam, Judendom och Kristendom att växa fram.

Eleverna kommer genom gruppdiskussioner och grupparbeten att få en fördjupad förståelse för de fem religionerna. 

 

 

Bedömning

Det jag kommer att bedöma är din förmåga att:

 • delta aktivt i de diskussioner vi har
 • kunna se likheter men också skillnader

I slutet av arbetsområdet kommer dina kunskaper att bedömas utifrån ett skriftligt prov. 

Delaktighet

Eleverna vill lära sig genom att:

 • Titta på filmer
 • Läsa och söka information från olika källor (böcker, internet)
 • Fördjupa sig i en religion lite mer
 • Gruppredovisning 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6

Matriser

Re
Matris världsreligionerna

OSÄKER
GANSKA SÄKER
SÄKER
Kristendomen
Du vet vad som kännetecknar kristendomen såsom heliga platser och byggnad, skrifter, högtider samt symboler.
Judendomen
Du vet vad som kännetecknar Judendomen såsom heliga platser och rum, skrifter, högtider, gudar och symboler.
Islam
Du vet vad som kännertecknar Islam såsom heliga platser och rum, högtider, helig skrift, gudar, de fem pelarna samt symboler.
Hinduism
Du vet vad som kännetecknar hinduismen såsom heliga platser och rum, högtider samt gudar och kastsystemet.
Buddhismen
Du vet vad som kännetecknar buddhismen såsom heliga platser och rum, gudar?, Sidharta Guatama, Buddah
Delaktighet
Du är med och diskuterar och visar intresse framåtanda.
Faktasökning
Du kan hämta fakta från olika källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: