👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi-miljö, livsvillkor och hållbarhetsfrågor

Skapad 2017-08-21 12:38 i Ugglums skola 5-9 Partille
Grundskola 7 – 9 Geografi
Syftet med ämnet geografi är att eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att - analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, - utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen, - göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och - värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

Innehåll

Vi ska i år arbeta med området "miljö, människor och hållbarhetsfrågor". Detta område handlar om hållbar utveckling och hur livet för människor ser ut på olika ställen i världen. Vi ska lära oss om naturresurser, var de finns och hur de används, olika energikällor och hur de påverkar människors livsvillkor. Vi ska även läsa om skillnaderna mellan att leva i rika och fattiga länder. Vad fattigdom beror på och vad man kan göra för att förbättra villkoren för de fattigaste länderna.

När vi är klara med det här ämnesområdet ska du kunna:

 • vad begreppet hållbar utveckling innebär
 • ge exempel på intressekonflikter om naturresurser i Sverige och andra länder
 • hur man kan minska risker och hot mot människa och miljö 
 • hur vi i Sverige kan minska våra ekologiska fotavtryck
 • varför det är viktigt att andelen förnybara energikällor av världens energiproduktion bör öka och de icke förnybara energikällorna minska
 • vad du kan göra för att minska negativ miljöpåverkan
 • var i världen de rikaste respektive fattigaste länderna finns
 • orsaker till fattigdom
 • hur vi i världens rikaste länder kan medverka till en positiv förändring i de minst utvecklade länderna
 • se samband mellan fattigdom, ohälsa, och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser
 • varför fattiga länder är mer sårbara än rika för naturkatastrofer och dess effekter

Vi kommer att arbeta utifrån geografibokens kapitel om hållbar utveckling samt kapitlet  "Rika och fattiga länder". Vi kommer också titta på dokumentärer, arbeta med ne.se och ha möjlighet att arbeta med andra övningar som presenteras här vi planeringen.

Bedömningen sker utifrån arbetsinsats och delaktighet under lektionerna, skriftliga och muntliga uppgifter samt ett "slutprov" där målen för arbetsområdet (se ovan) ingår.

Uppgifter

 • Filmer att titta på själv

 • Rika och fattiga länder-dokumentär

 • Introduktionsfilm-globala mål hållbar utveckling

 • Introduktionsfilm - naturresurser

 • Introduktionsfilm energikällor

 • Introduktionsfilm Fattigdom Hans Rosling

 • Uppgift ekologiska fotavtryck

 • Uppgift sårbara platser

 • Uppgift klimatförändringar

 • Uppgift fattigdom och jämställdhet

Matriser

Ge
Geografi HT 2017 8C

E
C
A
1
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
2
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
4
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
8
Hållbarhets-frågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.