Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och livsfrågor, åk 8 ht 2017

Skapad 2017-08-21 12:54 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Religion är så mycket mer än bara olika religioner. I det här arbetsområdet kommer du bland annat bekanta dig med begreppen etik och moral. Etiska frågor berör varje människa genom att hon möter frågor som har med gott och ont, rätt och orätt att göra. Vardagens moraliska frågor är en utgångspunkt för våra diskussioner i klassrummet. Vi fördjupar även diskussionerna genom att lära oss om etiska regler, tankar och system. Inom detta arbetsområde kommer vi även jobba kring begreppen identitet och livsfrågor.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Religion är så mycket mer än bara olika religioner. I det här arbetsområdet kommer vi fortsätta jobba med begreppen etik och moral. Etiska frågor berör varje människa genom att hon möter frågor som har med gott och ont, rätt och orätt att göra. Vardagens moraliska frågor är en utgångspunkt för våra diskussioner i klassrummet. Vi fördjupar även diskussionerna genom att fortsätta lära oss om etiska regler, tankar och system. Inom detta arbetsområde kommer vi även jobba kring begreppen sinnelagsetik, frihet och ansvar.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att få dig att reflektera över olika livsfrågor och ditt etiska förhållningssätt. Du ska ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i olika moraliska frågeställningar.

Centralt innehåll

I det här arbetsområdet jobbar vi med nedanstående punkter från kursplanens centrala innehåll i ämnet religion. 

Bedömning

Du blir bedömd vid våra diskussioner samt vid den skriftliga enskilda bedömningsuppgiften. 

Jag bedömer framförallt följande tre förmågor:

Analysförmåga

Kommunikativ förmåga

Begreppslig förmåga

 

Undervisning – genomförande och tidsplan

Detta arbete kommer inledningsvis vara under två veckor och därefter kommer det löpa parallellt med att vi läser om världsreligionen islam. Du kommer tillägna dig kunskap på följande sätt:

 • Genomgångar
 • Film
 • Diskussioner i helklass och i grupper
 • Läsning av olika etiska dilemman
 • Enskild skrivuppgift

Veckoplanering

v. 34 Introduktion LPP. Genomgång "Etik, vad är det?", "Etiska modeller, vad är det?". Diskussioner både i helklass och i grupper kring olika etiska dilemman.  Film "Etik och etiska modeller", "Människan och moralen"

v. 35 Genomgång och uppgifter kring den etiska modellen sinnelagsetik samt begreppen frihet och ansvar. 

v. 36 Repetition. Mindre skriftlig bedömningsuppgift där du får ta ställning till och motivera dina tankar samt koppla ditt resonemang till någon etisk modell. 

 

 

                                                                                 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9

Matriser

Re
Etik och livsfrågor åk 8 ht 2017

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 2
Moraliska frågeställningar och värderingar.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang .
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang .
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang .
Aspekt 3
Etiska begrepp och modeller.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: