Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyser upp i mörkret -Recycle!

Skapad 2017-08-21 13:00 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 9 Slöjd
Vi ska av hjälp återanvänt material, designa och konstruera lampor/belysning. Genom detta väcka er nyfikenhet till att utforska och experimentera med olika material, så ni kan ta er an en utmaning på ett kreativt sätt.

Innehåll

 

I 9ans slöjd finns en stor frihet under ansvar -så njut! 

 

Ni kommer i projektets början få del av inspirationsmaterial och användbara länkar. 

Ni kommer att få i uppgift att ta med en del av materialet hemifrån, tex en gammal lampa eller konstruktionsmaterial till just er design.

Hela processen ska dokumenteras i er IPad och slutligen i en film via IMovie. Denna film kommer även vara en del till ert svenskabetyg.

Arbetet kring "elen" kommer även bedömas och ligga som en del i ert teknikbetyg.

Sambedömning kommer delvis sker med svenskan (filmen) och tekniken (ellära).

 

En ljusutställning i slutet av arbetet kommer bli häftigt!

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: