Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande i grupp åk 3

Skapad 2017-08-21 13:24 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Gemensam komposition i helklass för åk 3

Innehåll

SYFTE: Att lära sig musicera tillsammans, lyssna på form, kunskap om sin egen musikaliska insats och andras insatser.

KUNSKAPER VID PROJEKTETS SLUT: Notvärden, instrumentkännedom, musikaliska begrepp så som form, period, dynamik, tempo och liknande, spelkunskaper på slagverksinstrument och keyboards.

METOD: Klassen delas in i tre grupper som blir tilldelade olika uppgifter, instrument och rytmer. Alla grupper lär sig allas rytmer. Grupperna över tillsammans och spelar sedan ihop sig. Dynamik och form appliceras på kompositionen allteftersom. Kompositionen övas in och framförs. Eleverna får utvärdera sin insats och kompositionens tillblivelse.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: