👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ackord-, basspel och sång ht-17

Skapad 2017-08-21 13:27 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Ackord-, basspel och sång
Grundskola 7 Musik
Arbetsområdet har fokus på instrumentspel. Arbetsuppgifterna är individuella, helklass eller i mindre grupp. Arbetsområdet sträcker sig fram till och med vecka 41.

Innehåll

Avsnitt 1

Innehåll:

 

  • Utveckla dina förmågor i ackordspel
  • Säkerhet i grepp och ackordslägen
  • Baskomp
  • Sång

 

Genomförande:

Individuellt:

Du väljer låt utifrån den svårighetsgrad du ligger på.

Du arbetar fram säkerhet i greppen och den rytm du vill ha i kompet.

Du lär dig sångmelodin, arbetar med tonhöjd.

Du arbetar med målet att få flyt i ditt komp och vidare ihop med din sång.

Du arbetar med grunderna för ett komp på bas, utvecklar dina förmågor och svårighetsgrad.

 

  

Bedömning:

Sker av lärarna under arbetet på lektionerna då du redovisar dina förmågor i spel.

I ensemble är det din individuella prestation som bedöms och förmåga att lyssna och följa i det gemensamma spelet.

Du får feedback på hur du kan utveckla ditt spel med nya utmaningar och svårighetsgrad.

Inlämning av uppgift.

Matriser

Mu
Matrismall kunskapskrav i musik åk 7 ht -17

3. Spela basstämmor/ Elbas
Eleven kan spela enkla basstämmor med viss tajming. Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Eleven kan spela enkla basstämmor med relativt god tajming. Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven kan spela enkla basstämmor med god tajming. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
6. Spela ackordinstrument
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt. Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt. Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven kan ackompanjera på ett ackord - instrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Delta i gemensam sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.