👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemma i världen v.47-50

Skapad 2017-08-21 13:42 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Pedagogisk planering för arbetsområdet "Hemma i världen" i SO, åk 6, HT 2016
Grundskola 6 Samhällskunskap

Arbetsområdet syftar till att skapa förståelse för och kunskap om nationella minioriteter i Sverige, de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Vi kommer att reflektera över de mänskliga rättigheterna både ur ett internationellt perspektiv och ett barnperspektiv. Detta gör vi genom att jämföra barns villkor i olika delar av världen.

Sverige samarbetar med andra länder genom bland annat medlemskap i EU och FN. Under arbetets gång bekantar vi oss en del med gemensamma EU-regler och får kännedom om några av FN:s uppgifter.

Under arbetsområde "Hemma i världen" kommer vi även att titta närmare på de nordiska länderna.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Genom arbetet med "Hemma i världen" ska eleverna utveckla kunskap om:
- samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige.
- mänskliga rättigheter och barnkonventionen.
- vad som påverkar deras liv och hur de kan påverka sitt eget liv och andras.

Lgr 11

 

Så här ska vi arbeta


Vi arbetar i huvudsak med avsnittet "Hemma i världen" i läroboken Puls Samhällskunskap. Vi pratar mycket kring det vi läser i boken. Eleverna arbetar med uppdrag och uppgifter kopplade till de texter vi bearbetar. Vi ser också på filmer som hör till arbetsområdet.

Bedömning

Eleven bedöms kontinuerligt under arbetet på lektionerna och genom de uppgifter eleverna genomför.

Arbetsområdet avslutas med en skriftlig uppgift där eleverna har möjlighet att visa sin förmåga att reflektera över mänskliga rättigheter och demokratiska värden samt sin förmåga att använda samhällsvetenskapliga begrepp kopplade till området. Dessutom får de visa att de utvecklat kunskap om nationella minoriteter.                 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Hemma i världen

E
C
A
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Mänskliga rättigheter
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.