Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk

Skapad 2017-08-21 13:53 i Kristinedalskolan Stenungsund
Språkbruk från dialekt till nordiska språk.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Språkbruk från dialekt till nordiska språk.

Innehåll

Språkets utveckling från svenska dialekter till nordiska språk.

Matriser

Sv
Utvecklingsmatris i SV åk 7-9 SPRÅKBRUK

Svenska - språkbruk år 8

F
E
C
A
SPRÅKBRUK I SVERIGE
Dialekter. Sociolekter.
Känner till enstaka dialekt och enstaka särdrag. Prickar ut hälften eller färre av dem på karta.
Känner till olika dialekter i Sverige, deras särdrag, och kan peka ut utbredningen på en karta.
Kan skillnaden mellan talspråk och skriftspråk Sverige.
Kan pricka ut ungefär var i Sverige en tydlig och särpräglad dialekt talas när eleven hör den uttalas.
SPRÅKBRUK I NORDEN
Grannspråk. Dialekter. Sociolekter.
Kan inte alla fem nordiska språken och klarar inte av att pricka in dem på en karta.
Nämner de fem nordiska språken och kan peka ut utbredningen på en karta.
Känner till olika ord och begrepp i de olika nordiska språken. Kan några skillnader och likheter mellan de olika nordiska språken.
Kan beskriva för oss främmande, nordiska bokstäver. Kan redogöra för språkträden. Lyssnar, läser och förstår enkla texter på norska, danska eller annat nordiskt språk. Uttal. Språkmelodier. Kan pricka ut ungefär var i Norden ett språk talas när eleven hör den uttalas.
SPRÅKBRUK GENOM TIDERNA
Språkhistoria. Minoritetsspråk.
Kan inte rita upp en enkel tidslinje över språkets utveckling.
Redogör för olika språkbruk under olika tidsperioder (enkel tidslinje).
Redogör för lånord och påverkan av handel, religion och krig. Redogör för böjning och uttal som ändrats under historien.
Redogör för och resonerar kring viktiga historiska händelser som varit avgörande för språkets utveckling
MINORITETSSPRÅKEN
Kunskap om Sveriges fem minoritetsspråk
Har kunskap om mindre än hälften av minoritetsspråken.
Nämner något om merparten av minoritetsspråken i Sverige.
Känner till alla minoritetsspråk i Sverige och kan peka ut utbredningen på en karta.
Redogör för minoritetsspråkens särställning. Redogör för de olika folkgruppernas bakgrund och historia.
LÅNORD
Nya ord i språket.
Kan inte ge några exempel på ungdomars nya ord i språket.
Kan beskriva några av olika ungdomars nya ord i språket.
Känner till att det finns både lånord och arvord och ger enkla exempel.
Beskriver skillnader och likheter mellan lånord och arvord och kan ge några exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: