Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Ekologi år 7

Skapad 2017-08-21 14:00 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 5 Biologi
Ekologi - handlar om samspelet mellan allt som lever, växter och djur. Du kommer att få fördjupa dig inom detta område bland annat genom att läsa, diskutera, se på film och arbeta praktiskt.

Innehåll

Syfte - (Varför ska vi arbeta med detta?)

Du ska lära dig:

 • om vad ekologi är.
 • samtala och ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet.
 • att genomföra undersökningar.
 • att använda begrepp, modeller och teorier om biologiska samband i naturen. 

Centralt innehåll - (Vad ska jag göra?)

Du kommer att få lära dig om detta genom att:

 • Läsa
 • Skriva
 • Se på film
 • Samtala och diskutera, argumentera 
 • Undersöka 

Uppgifter

 • Miljöproblem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Ekologi

Utveckla förmågan att...

>>>
>>>
>>>
Biologi - ekologi
använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • Bi
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Du kan med visst stöd använda dina kunskaper om ekologiska samband Ex. Du kan på ett enkelt sätt förklara fotosyntesen.
Du har kunskaper om ekologiska samband och människans påverkan och beroende av naturen. Ex. Du kan förklara fotosyntesen och cellandning och sambandet emellan.
Du har mycket goda kunskaper om ekologiska samband och människans påverkan och beroende av naturen. Ex. Du kan ge en god förklaring om fotosyntesen och cellandningen och sambandet mellan .
Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi
Du kan med visst stöd använda dina kunskaper om människans påverkan och beroende av naturen. Du kan rita en näringskedja.
Du kan använda dina kunskaper om människans påverkan och beroende av naturen. Du kan visa olika näringskedjor och beskriva vad som händer i varje led av näringskedjan. När du förklarar använder du dig av flera begrepp från biologin.
Du har mycket goda kunskaper om människans påverkan och beroende av naturen. Du vet hur växter och djur är beroende av varandra för att få livsviktig näring. Du kan rita olika näringskedjor och näringsvävar och du kan beskriva vad som händer i varje led. När du förklarar använder du dig av begrepp från biologin.
Begrepp
Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället
 • Bi  4-6
Du känner till några viktiga begrepp inom arbetsområdet. Du kan para ihop begreppet med en förklaring.
Du känner till flera viktiga begrepp inom arbetsområdet och kan para ihop dem med en förklaring.
Du känner till flera viktiga begrepp inom arbetsområdet. Du kan förklara vad de betyder med egna ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: