Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema film

Skapad 2017-08-21 14:01 i Duveds skola Åre
Kort om filmens historia, dramaturgi för att sedan analysera en film individuellt. I arbetet med häftet ingår studieteknikundervisning.
Grundskola 9 Svenska
När visades de första levande bilderna?

Vilka förväntningar har/får du när du ser på film? Hur påverkas du? Varför?

Hur är handlingen uppbyggd och vilka berättarkomponenter använder sig filmskaparna av? Vilka budskap förmedlas?

Innehåll

Syfte

Lära dig om filmens ursprung, dess dramaturgi och berättarkomponenter.
Reflektera över filmers budskap, syfte och påverkan.
Bli medveten om att film påverkar.

Studieteknik

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • ta till dig berättande text/film, att tolka och förmedla till andra.
 • se samband och koppla budskap till egna erfarenheter och världen i stort.
 • samtala och diskutera.
 • skriva med språklig variation och din förståelse för språkliga norm (stavning och skrivregler). 

Examinationer

1. Skriftligt faktaprov (se på faktakunskaperna inför den egna analysen)

2. Filmanalysen (individuell text om din uppfattning och upplevelse av en film, utifrån given uppgift)

Filmanalysen

Genom en gemensam filmupplevelse ge eleverna möjlighet att reflektera, samtala och diskutera innehåll och uppbyggnad, för att förstå, tolka och analysera ”texter” från olika medier, (texter som kombinerar ord, bild och ljud), se deras språkliga och dramaturgiska komponenter, i både tal och skrift.

Din uppgift under detta arbetsområde är att tillsammans med klassen se en film och sedan göra en filmanalys enligt nedan och med skrivprocessens hjälp. Använd frågeställningarna som en utgångspunkt för din analys. Du behöver inte skriva punktvis eller i den ordning frågorna kommer. Titta på dina anteckningar från de lektioner när vi har gått igenom dramaturgin och filmanalys.

Glöm inte sidhuvud (namn, klass, ämne och datum), att skriva i löpande text med rubriker från uppgiften och att använda radavstånd 1,5.

Inled analysen med fakta: Titel, skådespelare (de viktiga), regissör, produktionsår, åldersgräns och genre.


FILMENS INNEHÅLL (ca 2 sidor):

1. Filmens inledning – anslaget

 • Visar inledningen vilken slags film det är? Vilken genre?

 • Förstår man vad filmen kommer att handla om?

 • Blir man intresserad av att fortsätta se filmen? Varför / varför inte?

2. Presentation och fördjupning

 • Vilka är huvudpersonerna? Hur presenteras de? Speciella egenskaper? Förändras huvudpersonerna under filmens gång? På vilket sätt?
 • I vilka miljöer utspelar sig filmen?
 • Hur skildras tiden i filmen? Förekommer tillbakablickar?

 • Vilken / vilka typer av problem / konflikt presenteras?

 3. Konfliktupptrappning (ofta i tre steg)

 • Hur utvecklas konflikten? Vilka spänningsmoment läggs till? Hur ska det gå?Vem ska segra?

4. Huvudvändpunkt / konfliktupplösning

 • När når filmen sin kulmen? Vad är avgörande för filmens upplösning?

5. Avtoning

 • När andas du ut och vet att filmen tar slut?
 • Finns det en sammanfattning, ”knorr” eller sensmoral (Så går det om man…)?


BILD OCH LJUD (ca 1/2 sida):

6. Hur används ljus och färger?

Mycket ljus skapar en glad stämning. Gult ljus skapar värme och rött ljus symboliserar romantik och kärlek. Blått ljus är kallt och otrevligt. Mörker och skuggor används för att göra något hotfullt och otäckt.

7. Hur används musik och ljud?

Hur används musik och ljudeffekter i filmen för att skapa olika stämningar?
Känns det realistiskt?

 

REFLEKTION (ca 1 sida):

8. Dina egna åsikter om filmen är viktiga. Vad var bra och mindre bra med filmen, varför? Kan du ge exempel och jämföra med andra filmer du har sett? Väckte den känslor? Hur var skådespelarnas insatser och prestationer? Har regissören en egen stil som kan ses i filmen? Ge gärna exempel. Finns det ett budskap?

Återkoppla (diskutera) kring det du valt att skriva om filmen under rubriken filmens innehåll.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Tema film

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Filmanalys efter given uppgift, med rubriker och löpande text och en röd tråd, där det framgår att eleven har sett och förstått filmen.
Filmanalys efter given uppgift, med rubriker och löpande text och en röd tråd, där det tydligt framgår att eleven har sett, förstått samt fått en djupare förståelse för filmen.
Filmanalys efter given uppgift, med rubriker och löpande text och en röd tråd, där det tydligt framgår att eleven har sett, förstått samt fått en djupare förståelse för filmen.
Berättar om filmens innehåll, miljö och huvudpersoner. Se budskap.
Utvecklar filmens stämning, dess innehåll, miljö och huvudpersoner.
Förmedlar på ett säkert sätt filmens innehåll, miljö och huvudpersoner och gör det levande för mottagaren.
Analysen ska innehålla egna åsikter om filmen.
Reflektera över filmens handling och budskap. Göra jämförelser med egna erfarenheter (händelser, andra filmer).
Tolkar och värderar innehåll och budskap i filmen och kopplar det till egna erfarenheter och omvärlden i stort.
Språk
Språket ska innehålla få stavfel, få grammatiska fel samt ha korrekt meningsbyggnad, styckeindelning
Visa på ett varierat språk och utvecklad textbindning.
God språklig variation och välutvecklad textbindning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: