👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Göra en låt [17/18]

Skapad 2017-08-21 14:03 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Musik
Vi ska skapa musik enskilt och i grupp, samt framföra musik (inspelad eller live)

Innehåll

Syfte

Se läroplanens syfte nedan

Centralt innehåll

Se läroplanens centrala innehåll nedan

Genomförande

1. Vi lyssnar på musik och går igenom hur den är uppbyggd. Tittar på ett Youtube-klipp som beskriver hur man kan göra en låt i Garageband https://youtu.be/qDTI7s5L2TU (ca 2 lekt)

2. Vi gör en gemensam låt i gruppen. (En lektion)

3. Var och en försöker hitta en egen struktur för en låt och gör en "grovinspelning".(En lektion)

4. Läraren delar in eleverna i mindre grupper för att utveckla de individuella "grovinspelningarna". (Ca 3 lektioner)

5. De mindre grupperna spelar upp resultaten. (Ca 2 lektioner)

 

Examinationstillfälle - Vid uppspelning (innan höstlovet) men även under arbetets gång. 

Bedömning

Bedömning sker löpande enligt bedömningsmatris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Musikskapande

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

⇒Har grundläggande förmåga
⇒Har god förmåga
⇒Har mycket god förmåga
1. Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
2. Melodi-/Basspel
Eleven kan spela enkla melodi-och/eller basstämmor med viss tajming.
Eleven kan spela enkla melodi-och/eller basstämmor med relativt god tajming.
Eleven kan spela enkla melodi-och/eller basstämmor med god tajming.
4. Spela slagverksstämmor/ Trummor
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med viss tajming. Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med relativt god tajming. Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med god tajming. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
6. Spela ackordinstrument
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt. Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt. Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven kan ackompanjera på ett ackord - instrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

⇒Har grundläggande förmåga
⇒Har god förmåga
⇒Har mycket god förmåga
8. Musikskapande
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.

Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

⇒Har grundläggande förmåga
⇒Har god förmåga
⇒Har mycket god förmåga
10. Reflektion och utvärdering
Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande.