👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten årskurs 5

Skapad 2017-08-21 14:16 i Högastensskolan Helsingborg
I det här arbetsområdet kommer du att få jobba med vårt livsviktiga vatten. Vi ska ta reda på om hur vattnet är uppbyggt, hur vi använder det, vattnets egenskaper och mycket annat.
Grundskola 5 Biologi Kemi
Lär dig om vatten, hur vattnets kretslopp fungerar, vattnets betydelse och vattnets egenskaper.

Innehåll

Mål att arbeta mot

 • Kunna förstå vattnets betydelse för allt levande på jorden
 • Kunna förklara hur vattnets kretslopp fungerar
 • Kunna hur en vattenmolekyl ser ut och vad atomerna heter
 • Känna till att vatten finns överallt runt oss fast vi inte alltid ser det
 • Känna till vattnets egenskaper vid olika temperaturer
 • Känna till vad fenomenet ytspänning är
 • Känna till hur vattnet renas i naturen och av människan
 • Kunna genomföra experiment och dokumentera dem
 • Kunna använda ord och begrepp som är knutna till just vatten och dess egenskaper.
 • Kunna ge exempel på hur människan påverkar haven.

Arbetsbeskrivning

Undervisning:

 • Teori utifrån läroboken Koll på NO 
 • Experiment
 • Film
 • Tur med Sabella 

Viktiga ord:

Sötvatten. Saltvatten. Atom. Molekyl. Kretslopp. Syre. Väte. Form. Fast. Flytande.Gas. Ånga. Smälta. Avdunsta. Kondensera. Stelna. Ytspänning. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara hur vattnets kretslopp fungerar och hur viktigt vatten är för allt liv
 • använda och förklara ord och begrepp som hör ihop med vatten.
 • berätta om vattenmolekylen
 • berätta om vattnets egenskaper vid olika temperaturer
 • utföra experiment och dokumentera dina undersökningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6