Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkets struktur 4-6

Skapad 2017-08-21 14:20 i Nygårdskolan Borlänge
Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
I detta avsnitt ska du arbeta med språkets struktur. Du kommer att titta på meningsbyggnad och träna olika stavningsregler. Du kommer öva på att använda rätt skiljetecken.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 

Mål

du ska kunna:

* använda rätt skiljetecken (. , ! - ?)

* de vanligaste stavningsreglerna (tex; e-ä, sj-, tj-, n-, o-å) och kunna stava vanligt förkommande ord
 

* förklara vad de olika ordklasserna är (substantiv, verb, adjektiv)

* komparera adjektiv

* de olika tempusformerna

* singular/ plural/ obestämd/ bestämd form 

Arbetssätt och arbetsformer

Arbetet ser fortlöpande och kommer att bedömmas löpande utifrån de texter du producerar.

Veckans ord kommer att förekomma för att stärka säkerheten i stavning av vanligt förekommande ord.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att;

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
språkets struktur 4-6

◆ Språkets struktur

med meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6   Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Grundläggande regler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativ god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Rättstavning
Du kan reglerna för stavning med viss säkerhet ljudenlig stavning dubbelteckning
Du kan reglerna för stavning med relativ god säkerhet ljudenlig stavning dubbelteckning
Du kan reglerna för stavning med god säkerhet ljudenlig stavning dubbelteckning M-ljudet N-ljudet Ng-ljudet J-ljudet Å-ljudet Ä-ljudet Sj-ljudet Tj-ljudet
Skiljetecken
Använder oftast stor och liten bokstav, punkt, utropstecken och frågetecken på ett korrekt sätt. Använder oftast kommatecken vid uppräkning.
Använder stor och liten bokstav, punkt, utropstecken och frågetecken på ett korrekt sätt. Använder även kommatecken vid uppräkning. Använder oftast kommatecken för att dela upp en lång mening.
Använder stor och liten bokstav, punkt, utropstecken och frågetecken på ett korrekt sätt. Använder kommatecken vid uppräkning, för att dela upp en lång mening, vid betonade ord och vid inskjuten kommunikation.
Ordklasserna
Du kan förklara adjektiv, substantiv och verb. Du kan oftast skriva verb i rätt tempus.
Du kan förklara adjektiv, substantiv, verb. Du kan skriva verb i rätt tempus. Du kan göra regelbundna komparationer och kan bestämd form, obestämd form, singular och plural
Du kan förklara adjektiv, substantiv, verb och konjunktioner. Du kan skriva verb i rätt tempus. Du kan göra regelbundna och mer/mest komparationer och kan bestämd form, obestämd form, singular och plural.
Rättstavning
Du kan reglerna för stavning med viss säkerhet M-ljudet N-ljudet Ng-ljudet J-ljudet Å-ljudet Ä-ljudet
Du kan reglerna för stavning med relativ god säkerhet M-ljudet N-ljudet Ng-ljudet J-ljudet Å-ljudet Ä-ljudet Sj-ljudet Tj-ljudet
Du kan reglerna för stavning med god säkerhet M-ljudet N-ljudet Ng-ljudet J-ljudet Å-ljudet Ä-ljudet Sj-ljudet Tj-ljudet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: