👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syskonreligionerna ht 17 vecka 34-40

Skapad 2017-08-21 14:25 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
De första veckorna i åk 8 ska vi arbeta med syskonreligionerna, alltså judendom, kristendom och islam. Du kommer att lära dig om deras gemensamma historia, läran i religionerna, skrifter, traditioner och högtider och mycket mer. Vi kommer också tillsammans diskutera hur religioner kan påverka samhället.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
De första veckorna i årskurs 8 ska vi arbeta med religion. De tre syskonreligionerna, eller de abrahamitiska religionerna som man också kan säga. Men vilka är det då? Det är något du kommer att få lära dig! Du kommer också lära dig om vad man tror på i religionerna, vilka böcker eller skrifter som är viktiga och varför man klär sig på ett visst sätt eller inte äter vissa saker.

Innehåll

Det här kommer vi att arbeta med:

 • Historien i religionerna judendom, kristendom och islam
 • Vad tror man på som jude, kristen eller muslim? Vilka heliga skrifter finns?
 • Hur är det att leva som jude, kristen eller muslim? Vilka regler och högtider finns? Varför finns de?
 • Vilka inriktningar som finns i de olika religionerna
 • Vilken roll spelar religionen i samhället idag? I Sverige, i andra delar av världen och i olika konflikter.

Det här kommer du att kunna när vi är klara:

 • beskriva viktiga tankar, skrifter, högtider och handlingar i judendom, kristendom och islam
 • resonera om likheter och skillnader mellan religionerna
 • resonera om hur identiteten kan påverkas av att tillhöra en viss religion
 • undersöka hur religioner och samhällen påverkar varandra

 

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med religionerna på olika sätt. De första veckorna blir det mycket genomgångar och arbete utifrån boken och en tabell där du fyller i olika fakta om religionerna. Senare kommer vi också att diskutera, titta på filmer och göra gruppövningar.

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom göra dina uppgifter och övningar. Du gör bedömningsuppgifterna: ett prov fredag vecka 38 och en inlämningsuppgift fredag vecka 40.

Uppgifter

 • Prov på de tre syskonreligionerna

 • Inlämningsuppgift

Matriser

Re
Syskonreligionerna ht17

F
E
C
A
Kunskaper om världsreligionerna
Du kan inte beskriva någon viktig tanke, skrift, handling och högtid i varje religion
Du kan beskriva någon viktig tanke, skrift, handling och högtid i varje religion
Du kan beskriva några viktiga tankar, skrifter, handlingar och högtider i varje religion. Du kan förklara hur viktiga tankar och innehållet i skrifterna påverkar handlingar och högtider i religionerna.
Du kan beskriva flera viktiga tankar, skrifter, handlingar och högtider i varje religion. Du kan utförligt förklara hur viktiga tankar och innehållet i skrifterna påverkar t.ex. handlingar och högtider i religionerna.
Likheter och skillnader
Du visar inte att du kan resonera om några viktiga likheter och någon skillnad mellan religionerna
Du kan resonera i något led om några centrala likheter och någon skillnad mellan religionerna.
Du kan resonera i minst två led om några centrala likheter och några skillnader mellan religionerna.
Du kan resonera i minst två led och flera perspektiv om några centrala likheter och några skillnader mellan religionerna och tar in generella mönster i dina jämförelser.
Samband med samhälleliga förhållanden
Du visar inte att du kan resonera om hur samhälle och religion kan påverka varandra
Du kan på ett enkelt sätt, i ett led, beskriva hur samhälle och religion påverkar varandra.
Du kan på ett utvecklat sätt, i flera led, diskutera hur samhälle och religioner påverkar varandra.
Du kan på ett välutvecklat sätt,, i flera led och flera perspektiv, diskutera hur samhälle och religioner påverkar varandra.
Skildring av livsfrågor
Du visar inte att du kan ge något exempel på hur religionen kan påverka identiteten
Du beskriver på ett enkelt sätt genom att ge några exempel på hur livet beskrivs i olika situationer och hur människor kan påverkas av sin tro.
Du beskriver på ett utvecklat sätt genom att ge flera exempel på hur livet beskrivs i olika situationer och hur människor kan påverkas av sin tro.
Du beskriver på ett välutvecklat sätt genom att ge flera exempel på och flera perspektiv på, hur livet beskrivs i olika situationer och hur människor kan påverkas av sin tro.